januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Ericsson – stärker bolagets marginaler och höjer försäljningsmål

 • oktober 17, 2019
 • Redaktionen

Ericssons omsättning för tredje kvartalet kom in något högre än analytikerna hade räknat med. Den justerade rörelsemarginalen var starkare än väntat, liksom den justerade bruttomarginalen.

För perioden redovisar telekomjätten en rörelseförlust på 4,2 miljarder kronor, men rensat för jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet i stället en vinst på 6,5 miljarder kronor.

Bolaget höjer även sina försäljningsmål för nästa år till 230–240 miljarder kronor. Målet med en rörelsemarginal på 10 procent upprepas. Marginalmålet för 2022 skruvas upp till 12–14 procent, från tidigare minst 12 procent.

Sammanlagt 11,5 miljarder kronor avsätts för att täcka upp kommande böter inom ramen för en amerikansk korruptionsutredning.

Tredje kvartalet

Omsättning: 57,1 mdr kr
Väntat (Infront Data): 56,3 mdr kr
2018: 53,8 mdr kr

Rörelseresultat: −4,2 mdr kr
2018: 3,2 mdr kr

Justerat rörelseresultat: 6,5 mdr kr
Väntat (Infront Data): 5,1 mdr kr
2018: 3,8 mdr kr

Justerad rörelsemarginal: 11,4 %
Väntat (Infront Data): 8,9 %
2018: 7,0 %

Justerad bruttomarginal: 37,8 %
Väntat (Infront Data): 37,1 %
2018: 36,9 %

Källa: Omni

 
ads

Tips