March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ett fynd för den nöjesintresserade

Resultatet mellan kvartalen svänger kraftigt för 2E Group och fjärde kvartalet som redovisades i februari resulterade i mer än hela årsvinsten. Vinsten per aktie i Q4 blev 2,33 kr medan vinsten för helåret bara var 2,02 kr. Resultatet för 2015 var både omsättningsmässigt och resultatmässigt svagare än föregående år. Detta beror på att förra årets resultat innehöll vinst från försäljning av dotterbolag innehållande en fastighet i Köpenhamn men även att man nu tagit engångskostnader inom affärsområde E-handel. Justerat för engångsposterna avseende försäljningen av dotterbolaget var resultatet betydligt bättre 2015 än 2014. Den stora frågan är om vi tycker ska äga bolaget nu?

 

Om 2E Group

2E Group är noterat på First North Premier med målet att notera sig på Nasdaq Stockholmsbörsen senast under 2017. Bolagets börsvärde vid dagens kurs runt 25 kr är cirka 360 Mkr. Bolaget är en av de ledande nöjesaktörerna i Skandinavien med verksamhet under tre affärsområden. Affärsområdena är Live Entertainment, Möten (dotterbolaget Hansen) och E-handel (dotterbolaget Showtic).   Totalt inom koncernen skapar man upplevelser och möten för mer än 1,8 miljoner människor varje år. 

 

Ny VD/koncernchef Pelle Mattisson tillträdde 1 februari i år för att bredda verksamheten till nya segment inom upplevelseindustrin. Hans första genomgripande åtgärd ser ut att vara förvärvet av 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av Tickster som offentliggjordes 23 mars. Tickster säljer årligen miljontals biljetter till olika evenemang via ett egenutvecklat biljettsystem. Tanken är att Showtic under året kommer att byta alla försäljning av biljetter till Ticksters plattform.  

 

Finanser

Bolaget håller stämma hålls den 3 maj och i samband med den är förslaget att dela ut 1,50 kr per aktie (en sänkning från 2,20 kr) och det motsvarar ungefär bolagets policy att dela ut 70 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av koncernens resultat och vid dagens kurs runt 25 kr motsvarar det en direktavkastning på 6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

Nettokassa på hela 140 Mkr vilket motsvarar cirka 9,70 kr per aktie. 

 

Värdering

Som vi skrev ovan så är bolaget resultat oregelbundna och årets Q1 och Q4 är de bästa kvartalen där det sista är klart bäst. Q2 och Q3 är historiskt svaga kvartal med negativa resultat. Orsak till säsongsvariationerna för bolaget är främst Live Entertainment som har en tydlig topp i fjärde kvartalet och Showtic visar högst försäljning i första och fjärde kvartalet. 

 

Vi bedömer att bolaget bör kunna öka resultatet under 2016 och visa ett resultat per aktie till minst 2,50 kr per aktie och justerar man för den stora nettokassan blir värderingen väl låg och dessutom får man hög direktavkastning. Vi anser att aktien är köpvärd här runt 25 kronor men just nu kan det vara ide att vänta om aktien nu skulle bli dyrare än så. 

 

På grund av säsongsvariationerna har aktien många gånger visat en topp nu i april/maj i samband med utdelning och Q1 rapporten för att därefter ha en svagare period när de svagare rapporterna för Q2 och Q3 lämnas. Vi tycker aktien är intressant för köp redan nu men det kan vara ide att vänta med köp till slutet av sommaren om aktien skulle backa ner mot 23 kr. 

 

En anledning till att vara köpa aktien redan nu i 2E Group kan vara om man är intresserad av att delta på bolagets olika event och aktiviteter. 2E Group har nämligen ett aktieägarprogram där man som aktieägare kan vara medlem och få olika fördelar i samband med olika evenemang så som specialinbjudningar och smygpremiärer med mera. Som aktieägare i programmet finns två nivåer där Silver nivån motsvarar ett ägande på minst 1000 aktier och Guld nivå minst 2000 aktier. Alla aktieägare oavsett innehav får två biljetter till smygpremiären på årets föreställning på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg.

 

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.