april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Ett tryggt omhändertagande

Efter en svacka under 2013 är bemanningsbolaget Dedicare återigen på rätt väg när bolaget nu redovisat allt bättre resultat under tre kvartal i rad varav båda senaste kvartalen varit mycket starkare än jämförbara kvartal förra året och samtidigt har nu även omsättningen tagit fart. Omsättningen i kvartal tre var den högsta i bolagets historia och inte nog med det så var även rörelsemarginalen bättre än 2013 och även de tidigare kvartalen i år. Vi rekommenderar starkt köp.

Dedicare lämnade en mycket stark delårsrapport förra fredagen den 24 oktober. Effekten blev att aktien steg kraftigt på rapporten, mycket välförtjänt, från området runt 23 kr före rapporten till runt 27 kr.

Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet exklusive Dedicare Assistans AB var 1,03 kr per aktie och för de första tre kvartalet var det 2,01 kr. Vi räknar med att vinsten per aktie för helåret kan bli upp emot 3 kr per aktie totalt sett inräknat ovanstående reavinst och årets resultat från avvecklad verksamhet (tot 2,7 Mkr för Dedicare Assistans). När man följer bolaget ska man dock vara medveten om att Q2 och Q3 är bolagets bästa kvartal på grund av att det är semestertider och då är kundernas behov som störst. Förutom det fina resultatet i år har bolaget en rekordstor nettokassa på 42 Mkr (ca 4,70 kr per aktie) och vi räknar med att årets utdelning på 1,10 kr per aktie kommer höjas rejält till nästa år.  

Utsikterna för en fortsatt bra utveckling ser ljusa ut med bra tillväxt på bolagets bägge marknader, Norge och Sverige. Bolagets intäkter är ganska jämt fördelade mellan länderna efter att den svenska omsorgsverksamheten är såld (se nästa stycke). I Norge står omsorgen för ca 15 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av intäkterna medan vårdbemanning står för ca 85 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. I Sverige är det numera endast vårdbemanning. I begreppet vårdbemanning innefattas inhyrning av både läkare och sjuksköterskor i både Sverige och Norge och bolagets vision är att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag, så det finns mycket kvar att göra på marknaden.
I början av juli meddelade bolaget att man sålt den svenska omsorgsverksamheten Dedicare Assistans till Svensk Personlig Assistans. Anledningen till affären var att den svenska omsorgsverksamheten inte utvecklats i den takt bolaget önskat och man valde då att istället fokusera på kärnverksamheten vårdbemanning. Försäljningen gav en realisationsvinst för Dedicare-koncernen på 1,5 Mkr och redovisas under Q3 men vi har i nedanstående siffror tittat på resultatet för kvarstående verksamhet.

Vi anser att aktien är mycket köpvärd i nuvarande intervall 26,00-27,00 kr och aktien bör snabbt kunna handlas upp mot 30 kr men vi sätter målet ännu högre upp mot 35 kr i samband med att utdelningen för nästa år klargörs. På lite längre sikt finns förutsättningar för betydligt högre kursen om Dedicare lyckas med expansion mot nya marknader och kan bibehålla goda marginaler.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads