juli 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Europafonder allt mer intressanta

 • 2013-08-19 14:23
 • Redaktionen

Marknadsräntan på en statsobligation med tio års löptid har stigit betydligt under den senaste perioden. Räntan för obligationen den 17 juli var 1,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och i skrivande stund är marknadsräntan 2,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Detta innebär att nuvarande obligationsfonder minskar i värde. Det tyska näringslivet har redovisat positiva siffror, deras bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under andra kvartalet mot förväntade 0,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det är bra för Sverige som har stor export till grannlandet i söder. Även euroområdet har gått bättre än väntat och här har trenden troligtvis vänt åt det positiva hållet. Den amerikanska dollarn har backat tillbaka från en kurs på drygt 6,70 mot den svenska kronan till en kurs på 6,51. Detta innebär att de nordamerikanska aktiefonderna har backat något.

De europeiska marknaderna kommer att visa tillväxt framöver, framför allt i norra Europa, där kommer Tyskland att vara Europas draglok efter landets starka ekonomiska återhämtning. Vi ser också tecken på att den kinesiska marknaden kommer att återhämta sig. Däremot kommer det att ta lite tid innan det sker, och av den anledningen har vi lämnat Asien i den balanserade portföljen tillsvidare.

Vi kommer fortsatt att ha stort fokus på Nordamerika och bevaka vad som händer där både politiskt och företagsmässigt. Vi kommer även att ha bevakning av obligationsfonder och vidta åtgärder ifall det behövs när marknadsräntorna stiger. Den svenska marknaden kommer att fortsatt vara intressant. Vi har redan idag en stor andel svenska aktiefonder i våra fondportföljer. Bevakningen av Kina kvarstår för att vid rätt tillfälle investera även på den marknaden när världens andra största ekonomi har påbörjat sin strukturförändring.

Jan Norne

Fondkrönika presenteras i samarbete med Gynnsam Fond & Försäkring AB.

 

 
ads

Tips