januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Europas nya Green Deal når målet

 • december 04, 2019
 • Redaktionen

Europeiska unionen är på väg att genomföra den mest ambitiösa drivkraften mot klimatförändringar i världen med en radikal översyn av dess ekonomi.

Vid ett toppmöte i Bryssel nästa vecka kommer EU: s ledare att förbinda sig att minska utsläppen av växthusgaser till noll till 2050, enligt ett utkast till deras gemensamma uttalande för mötet 12-13 december. För att möjliggöra detta kommer EU att uppmuntra till fler gröna investeringar och anpassa all sin politik i enlighet därmed.

“Om vårt gemensamma mål är att vara en klimatneutral kontinent 2050, måste vi agera nu,” berättade Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande på en FN: s klimatkonferens på måndag. “Det är en generationsövergång som vi måste genomgå.”

Kommissionen, EU: s reglerande arm, kommer att ha jobbet med att utarbeta reglerna som skulle förändra den europeiska ekonomin när de nationella ledarna har skrivit av klimatmålen för 2050.

De viktigaste ämnena i det planerade åtagandet:

Att underlätta begränsningarna för statligt stöd till företag

Ändra regler för offentlig upphandling

Med tanke på mer ambitiösa mål för 2030-utsläppsminskningar

Straffa importen från länder med lossare utsläppskontroll

Europeiska investeringsbanken mobiliserar 1 biljon euro (1,1 biljon dollar) i klimatfinansiering under det kommande decenniet

Planen kommer att godkännas vid FN: s toppmöte i Madrid och skulle sätta EU framför andra större utsläpp. Länder inklusive Kina, Indien och Japan har ännu inte översatt frivilliga löften enligt klimatfördraget i Paris 2015 till bindande nationella åtgärder och nuvarande amerikanska president Donald Trump har sagt att han kommer att dra USA ur Parisavtalet.

Källa: Sprinkle Daily

 
ads

Tips