March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Fastighetsautomation nästa stora tekniktrend

Internet har spridit sig till många tekniska saker, bortom datorer, mobiler, läsplattor etc. Sakta men säkert sprider sig Internet till fastigheter genom fastighetsautomation. Vi kommer i framtiden att kunna styra komfort, energianvändning, säkerhet och mycket mer via mobilen. Ett svenskt företag på väg till Aktietorget vill leda den utvecklingen.

Raybased utvecklar och säljer ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

 

Den allmänna trenden som populärt kallas för “Internet of things” är starkt växande, där man med hjälp av Internetbaserade gränssnitt styr allt mer av fysiska saker som är kopplade till elsystemet. Just inom fastighetsautomation är utvecklingspotentialen stor men de system som finns på marknaden idag är inte tillräckligt väl fungerande eller inte tillräckligt kostnadseffektiva för en bredare marknad. Det hoppas Raybased kunna lösa med sin produkt.

 

Raybased’s vision är att bolagets system ska bli ett motsvarande system för fastigheter som  Android är för smartphones, dvs. den öppna infrastruktur som olika hårdvaru- och mjukvaruaktörer kan samverka kring, och som framtidens uppkopplade fastighetsfunktioner baseras på. 

 

Systemet består av både hård- och mjukvara. Affärsmodellen baseras dels på försäljning av mjuk- och hårdvara samt löpande intäkter från tilläggstjänster för support och anpassningar. Bolagets produktmarginaler beräknas till cirka 50 procent på hårdvara och till över 90 procent på mjukvara. 

 

Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida om marknadsbearbetning av Raybased’s system. I december 2015 kommer bolaget genomföra den första kommersiella installationen hos kund. Under våren 2016 planeras en bredare marknadslansering av bolagets system.

 

För att få resurser för lansering av produkten på den svenska marknaden genomför bolaget en listningsemission och kommer att noteras på Aktietorget. Sverige ses som en testmarknad inför en internationell lansering.

 

Raybased befinner sig i ett tidigt skede försäljningsmässigt. Bolagsvärdet är dock inte särskilt högt. Försäljningen startar nu men det finns mycket som talar för att det kan gå snabbt. Teamet bakom bolaget är ovanligt erfaret för ett Aktietorgsbolag. Med en bra blandning av teknik och marknadsmöjligheter har Raybased attribut som lockar småbolagsinvesterare.

 

Läs hela analysen samt intervjun med bolagets styrelseordförande Jonny Sandberg genom att klicka här. 

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.