augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Fastighetsbolag genomför stort förvärv

 • oktober 11, 2018
 • Redaktionen

Förvärvet som kommer innebära att Systemhus organisations förstärks i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt d v s från ax till limpa.

Den 4 oktober gick Systemhus ut med ett pressmeddelande angående Letter of Intent om förvärv. Idag gick de ut med att förvärvet av SGE Construction är klart, till en köpeskilling på 40 MSEK som betalas genom en riktad emission till säljaren.

Byggföretaget är idag en helhetsleverantör till en av de stora bostadsutvecklarna och omsättningen beräknas till ca 115 MSEK för innevarande år med ett positivt resultat på ca 8 MSEK. SGE Construction har Mälardalen som huvudsakligt upptagningsområde men har även verksamhet i Skåne och planerar nu tillsammans med Systemhus för en fortsatt expansion i hela Sverige.

Systemhus har släppt flertal pressmeddelande under tiden de nu haft nyemission, bland annat LYA18, 4-12 och Concept60. Genom detta strategiska förvärv förstärks nu Systemhus byggkapacitet avsevärt, detta innebär att företaget fullt ut kan realisera de tre bostadskoncepten runt om i Sveriges kommuner.

Genom det här förvärvet så beräknar Systemhus att för innevarande år kunna nå 185 MSEK i omsättning med en vinst på 20 MSEK. Det innebär att prognoserna kommer skruvas upp avsevärt jämfört med tidigare lämnad prognos för 2018.

Systemhus genomför just nu en publik nyemission fram till den 20 oktober, i syfte att förstärka projektutvecklingen och starta upp ett nytt affärsområde. Det innebär att allmänheten har möjlighet att teckna aktier i Systemhus fram till den 20 oktober. Emissionen genomförs med löpande tilldelning vilket innebär att emissionen kan fulltecknas innan sista teckningsdatum.

För att läsa allt om emissionen och ta chansen att bli delägare vänligen följ denna länk.

 
ads

Tips