Enligt Infront Datas sammanställning av nio analytikers estimat väntades ett rörelseresultat på 1.378 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.719 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 3.669 miljoner.

Affärsområdet Snus och most snuff ökade omsättningen med 24 procent. Resultatet stärktes i både Skandinavien och USA. Marginalen stärktes till 46,6 procent (45,8).

Tobaksbolaget har nu slagit analytikernas förväntningar tio kvartal i rad. Fokus i rapporten låg framför allt på den nya produkten Zyn.

Swedish Match tobaksfria nikotinprodukt Zyn fanns i cirka 51.000 försäljningsställen i USA fördelat på hela landet.

“Vi är väldigt nöjda med det mycket positiva mottagandet av Zyn från handeln och konsumenter i de stater i USA där produkten nyligen introducerats samt med den fortsatt imponerande utvecklingen för Zyn i västra USA där produkten funnits sedan tidigare och försäljning per försäljningsställe fortsatte att öka”, skriver vd Lars Dahlgren.

Swedish Match håller just nu på att ta steget in i Storbritannien med Zyn. Dessutom planeras för att gå in på ytterligare europeiska marknader senare i år.

Som en direkt följd av att snusförbudet i Schweiz nyligen slopades planerar Swedish Match nu att byta ut sitt sortiment av chew bags i landet mot en portfölj av svenskt snus.

Swedish Match marknadsandelar för snus i Sverige, totalt, sjönk till 60,1 procent under andra kvartalet (64,2). I Norge minskade marknadsandelen till 49,4 procent (51,6).

Tobaksbolaget har däremot sänkt föväntningar på cigarrmarknanden i USA. Swedish Match är inte längre övertygade om att den amerikanska cigarrmarknaden kommer att uppnå volymtillväxt under 2019.

Baserat på information om leveranser från distributörer till handeln minskade volymerna för massmarknadscigarrer i USA i en snabbare takt under det andra kvartalet, ner nästan 4 procent, med störst minskning för segmentet för HTL-cigarrer.