februari 17, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

FN-beslut – Klimatflyktingar får inte skickas tillbaka

 • januari 20, 2020
 • Redaktionen

Personer som flytt sina hemländer på grund av klimatförändringarnas effekter kan inte tvingas att återvända. Det skriver FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i ett vägledande beslut.

Fallet gällde en man från Kiribati som flydde till Nya Zeeland och sökte asyl. Hans motivering var att hans liv är i fara, eftersom önationen väntas vara en av de första som blir obeboelig till följd av de stigande havsnivåerna.

Kommittén avgjorde till fördel för Nya Zeeland eftersom mannens liv inte är i omedelbar fara, men tillägger att det vore ett brott att skicka tillbaka människor till platser där klimatförändringar utgör ett akut hot.

Källa: Omni

 
ads

Tips