september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Råvaror
 • >
 • FN rapport – hotet mot biologiska mångfalden – fokus på ekosystem!

FN rapport – hotet mot biologiska mångfalden – fokus på ekosystem!

 • maj 12, 2019
 • Redaktionen

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, publicerade tidigare i veckan en rapport, vilken förmedlar att aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många djur- och växtarter hotats av utrotning som nu. Rapporten belyser behovet av en samverkande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och förutsätter ett agerande redan idag.

Rapporten är den hittills mest omfattande studien av tillståndet för biologisk mångfald i världen. Enligt de 145 rapportförfattarna hotas omkring en miljon djur- och växtarter av utrotning vilket är fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Jämfört med för 50 år sedan minskar antalet arter idag mellan 10 och 100 gånger snabbare.

Genom ett ohållbart användande av marker och hav hotar vi människor planetens djur och växter och i förlängningen även oss själva när naturens förmåga att till exempel rena luft och vatten, reglera vårt klimat och pollinera våra grödor påverkas.

När klimatet förändras ökar risken för att det i framtiden inte finns någon gröda som klarar av att det blir torrare, blötare, varmare eller kallare. Detta beroende på att den biologiska mångfalden av arter som klarar av dessa förändringar minskat.

Upprätthållande av ekosystemen är samtidigt helt avgörande för att kunna stävja den globala uppvärmningen, exempelvis kan nämnas att skogarna och haven har tagit upp omkring hälften av den koldioxid som mänskligheten tillfört atmosfären genom förbränning av fossila bränslen.

Skogar med mindre mångfald får svårare att klara av bränder, torka och stormar, samtidigt som risken finns att de börjar tillföra växthusgaser i stället för att suga upp dem.

Genom att plantera träd, som absorberar CO2 och tillverkar syre, kan bl a CO2 nivåerna minskas och bidra till den biologiska mångfalden, förhindra landerosion, och ökenutbredning. Plantering av träd minskar trycket på haven att absorbera CO2 vilket i sin tur bidrar till att förhindra den pågående försurningen.

Behovet av gränsöverskridande systemlösningar som beaktar en samverkande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ökar och det är bråttom, de behövs redan idag.

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, publicerade rapport

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

 
ads

Tips