oktober 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Förbifart Stockholm inte raka vägen!

 • mars 24, 2019
 • Redaktionen

Huvudentreprenören för en central del av Förbifart Stockholm har efter år av misskötsel helt sonika kastats ut!

Hela projektet kommer nu att försenas – ”kraftigt” – och bli dyrare, enligt Trafikverket

Drygt 33 miljarder kronor ska, med tänkt premiär 2026, ge en mestadels underjordisk led från Kungens kurva söder om Stockholm till Häggvik i norr.

Nu har dock en gigantisk sten kastats in i maskineriet.

Arbetet med tunneln under Lovön står helt stilla sedan en vecka. Av förbifartens 15 delprojekt står Lovön för två, och ligger mitt i sträckningen.

Orsaken är att huvudentreprenören Lovön Samverkan AB, LSAB, den 11 mars fick sitt avtal värt 3,5 miljarder kronor hävt.

På 40 procent av kontraktstiden har LSAB hunnit med endast 14 procent av det rena tunnlingsarbetet. Inga som helst anläggningsarbeten utförts ännu vilket är en synnerligen försvårande omständighet.

SAXAT FRÅN HÄVNINGSFÖRKLARINGEN:

Vid flera tillfällen har stenar fallit ned från tunneltaket inför nya arbeten:

* Sprängmedel har lämnats obevakade och grindar in till arbetsområdet vidöppna under lång tid.

* LSAB har använt stenkrossar och transportband som Arbetsmiljöverket redan i april 2018 förbjudit att användning efter en inspektion.

* LSAB har också dumpat förorenade bergmassor utanför avsett område, vilket har lett till utsläpp i Mälaren – hela Stockholms dricksvattenreservoar.

”LSAB har i princip ända sedan entreprenaderna inleddes visat tecken på bristande förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete”, sammanfattar Trafikverket.

Aktiebladet kommer att återkomma i frågan.

 

 

 

 
ads

Tips