juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Försäkringsbolagen slåss om våra liv(försäkringar)

 • januari 29, 2019
 • Redaktionen

Premieinbetalningarna skjuter i höjden. Samtidigt råder en hög konkurrens bland livförsäkringsbolagen.

Svenskarna betalade in hisnande 230 miljarder kronor i premier till livförsäkringsbolagen fram till tredje kvartelet förra året, omräknat till årstakt. Det är en ökning på 9 procent om man jämför med samma period året innan. Sedan 2012 har inbetalningarna stigit med i snitt 8 procent per år.

“Vi ser en stadig ökning i premieinbetalningarna till livförsäkringsbolagen, framför allt när det gäller tjänstepensioner och kapitalförsäkring”, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk försäkring.

En stor bidragande faktor till ökningen tros enligt Anna Pettersson Westerberg bero på att arbetsmarknadens parter förhandlat fram högre nivåer till till tjänstepensioner. ”Vi har gått fram 3,5 procent till 6 procent sim man sätter av till tjänstepensionen” fortsätter hon. Löneväxling har blivit mer och mer vanligt, vilket också ger en skjuts åt premierna.

Konkurrensen på marknaden ökar kraftigt. Under tredje kvartalet 2015 hade åtta bolag en marknadsandel på 5 procent eller mer, tre år senare hade den siffran stigit till hela elva bolag. Folksam och Skandia som är de största livförsäkringsbolagen i Sverige är stora förlorare efter utvecklingen.

Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef för LIV berättar att tappet för Folksam har varit högst medvetet. “Det som hänt de senaste åren är att vi har förändrat vår distributionsstrategi. Tjänstepensionerna ska fortfarande ske via förmedlare men ett mindre antal för att säkra kvaliteten. Samtidigt vill vi att den privata livaffären ska ske i egna kanaler. Det har gjort att vi har fått ett tapp”, säger hon.

 

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips