augusti 3, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • Forskare: “Sveriges corona-återhämtning måste vara grön”

Forskare: “Sveriges corona-återhämtning måste vara grön”

 • 2020-07-29 19:58
 • Redaktionen

Den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 måste inkludera stora investeringar i hållbar teknik, enligt en ny rapport från svenska forskare. Annars riskerar Sverige att missa klimatmålen för Parisavtalet .

—Om vi väntar hinner utsläppen skena iväg så att vi förbrukar vår koldioxidbudget innan vi hinner ställa om samhället, säger Mikael Malmaeus, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och författare till rapporten.

Forskarna har jämfört ett antal av de investeringar som vi i Sverige enligt bland annat klimatlagen måste genomföra för att nå nollutsläpp 2045 med hur mycket koldioxidutsläpp stora infrastrukturinvesteringar i genomsnitt orsakar.

—Jag tycker att rapporten ger en intressant sammanställning av investeringars klimateffekt som är värdefull när man överväger klimatpolitikens utformning, säger Katarina Elofsson, miljöekonom på SLU.

Men rapporten tar liten hänsyn till samhällskostnader och styrmedel. Om allt är likadant som idag är det bäst att satsa på grön omställning – men samhället och tekniken utvecklas och stora investeringar i outvecklade tekniker kan leda till högre kostnader och ineffektiv teknik som behöver bytas ut i förtid, enligt Robert Hart, professor i miljöekonomi på SLU.

Dessutom kan storleken på Sveriges koldioxidbudget diskuterad

Investeringar kostar koldioxid

Om återhämtningen efter covid-19 görs i en tvåstegsraket, först ekonomin och sedan hållbarhet, hinner inte de nödvändiga investeringarna genomföras innan den svenska utsläppsbudgeten tar slut, enligt rapporten.

Anledningen är att investeringarna som behövs för att samhället ska bli fossilfritt, själva “kostar” i koldioxidutsläpp och därmed kommer ta en stor del av Sveriges resterande koldioxidbudget i anspråk.

—Investeringarna kostar klimatutsläpp, det är material som ska fram, betong och stål som ska fram och allt det här måste vi göra med dagens teknik, säger Mikael Malmaeus.

”Vi måste öka takten”

Trots kraftigt minskad ekonomisk aktivitet och minskat resande i spåren på corona beräknas de globala utsläppen av växthusgaser bara minska med 4–7 procent i år. Det är betydligt lägre än den minskningstakt på 8–15 procent per år som krävs för att vi ska klara Parisavtalets klimatmål på max 1,5–2 graders temperaturhöjning.

—Vi behöver byta ut vår fossila bilflotta, det rullar fyra miljoner personbilar på vägarna och de behöver bytas ut till elbilar, säger Mikael Malmaeus.

Fler hållbara investeringar som Sverige skulle kunna göra är enligt rapporten att bygga ut järnvägssystemet, investera stort i förnybar energi och energirenovera miljonprogramsområdena så att de blir mer energieffektiva.

—Det görs redan mindre investeringar inom alla sektorer, men vi behöver öka takten. Det pratas mycket om att vi ska hitta framtidens teknik som ska lösa våra problem, men vi behöver lösa problemen nu, säger Mikael Malmaeus.

 
ads

Tips