januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Förslag att förkorta handelsdagen på Europas börser

 • november 07, 2019
 • Redaktionen

En kortare börsdag skulle påverka både handeln och handlarna positivt. Det menar två bank- och fondförvaltarorganisationer som nu lobbar för en 90 minuter kortare handelsdag. Investerarorganisationen AFME, The Association for Financial Markets in Europe, och det brittiska investerarsamfundet IA går gemensamt ut och föreslår kortare handelstid på Europas börsgolv från dagens 8,5 timmar till 7 timmar per dag, skriver Dagens Industri.

Europas öppettider är betydligt längre jämfört med asiatiska börser som har öppet 6 timmar per dag, eller Wall Street som har öppet 6,5 timmar per dag. Enligt förslaget skulle Londonbörsen öppna klockan 9, vilket är en timme senare än nu, och avslutas klockan 16 i stället för 16.30. Det skulle innebära att Stockholmsbörsen och alla andra städer under centraleuropeisk tid skulle ha öppet mellan 10–17 i stället för dagens 9-17.30.

En förkortad handelstid skulle enligt grupperna skapa en mer effektiv marknad vilket skulle gynna sparare och investerare. Den första timmen på handelsdagen har mindre handel och kostar mer än det smakar, enligt AFME och IA. Den sista timmen däremot står enligt pressmeddelandet för 35 procent av den totala volymen.

”Förkortad handelstid skulle koncentrera likviditeten vilket kommer leda till mer konsekventa handelskostnader och ge mer tid för handlare och marknaden att ta in information från bolaget”, heter det vidare.

Kortare tider skulle även påverka handlarnas psykiska och fysiska välmående till det bättre, speciellt de med familj eller andra omsorgsförpliktelser, skriver intressegruppen.

Rainer Riess, generaldirektör för branschföreningen för europeiska börser, FESE, där bland andra Nasdaq och Euronext ingår, avfärdar förslaget.

”Nuvarande tider speglar investerarnas behov då de kan interagera med både USA och Asien”, säger Rainer Reiss till nyhetsbyrån Reuters.

Även Oskar Ekman, aktiechef på Erik Penser Bank är skeptisk till förslaget.

”Kortare handelsdag påverkar inte volymerna speciellt mycket. Det blir högre likviditet den tiden man har öppet”, säger Oskar Ekman.

”Det vi som sitter tio, tolv timmar framför en skärm skulle uppskatta är en lunch. Det skulle jag tycka var trevligare.”

Nasdaq Norden vill inte uttala sig närmare i ärendet men säger till Di att de är positiva till alla initiativ till att förbättra villkoren på de europeiska finansmarknaderna.

”Vi kommer självklart att vara en del i den processen för att säkerställa att lokala nordiska intressen även tas tillvara”, skriver Nasdaqs presskontakt Erik Granström till Di.

Det arbetsmiljömässiga argumentet om handlarnas hälsa är inte direkt överförbart på den svenska marknaden, tror Finansförbundets pressansvarige Olof Klingvall.

”För finansanställda i Sverige regleras veckoarbetstiden på 38,5 timmar och dygn- och veckovila genom vårt kollektivavtal, eller annars av arbetstidslagen, precis som på andra arbetsplatser”, säger Olof Klingvall.

Källa: Di

 
ads

Tips