oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Första AP-fondens styrelse avskedar sin VD

 • september 02, 2019
 • Redaktionen

Första AP-fondens styrelse har beslutat att entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden per dagens datum. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har utsett nuvarande chefsjurist Teresa Isele till tillförordnad vd. En process för att rekrytera en ny vd kommer att inledas omgående.

“Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att Johan har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan att fortsätta i sin roll som vd. Fonden är en organisation med mycket kompetenta medarbetare som nu kommer att ledas av Teresa Isele till dess att en ny vd tillträder”, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande i Första AP-fonden.

 
ads

Tips