mars 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Börsen
 • >
 • Fortnox fortsätter att växa ”Den digitala mognaden ökar i branschen”

Fortnox fortsätter att växa ”Den digitala mognaden ökar i branschen”

 • oktober 24, 2018
 • Redaktionen

Fortnox som är en digital bokföringstjänst ökade sin kundstock med 11 000 nya företag i tredje kvartalet.

Fortnox som är noterat på NGM-börsen, redovisar ett resultat efter skatt på 25 miljoner kronor för det tredje kvartalet under innevarande år, resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor.

Rörelseresultatet landade på 32,4 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 33,9 procent. Omsättningen uppgick till 95,7 miljoner kronor.

Vid den 30e september var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 129 kronor, jämfört med 120 kronor samma period föregående år. Under tredje kvartalet ökade kundstocken med 11 000 nya företag, vilket innebar att Fortnox jade totalt 244 000 kunder per den 30e september, en ökning med 27,7 procent jämfört med samma period 2017.

”Våra kunder väljer också i allt högre utsträckning att använda fler av Fortnoxprogram, vilket innebär att den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökar. Det är ett tecken på att den digitala mognaden ökar i branschen, men visar också att vårt erbjudande är attraktivt”, skriver Nils Carlsson, vd i Fortnox, i rapporten.

”Jag vill gärna också belysa den viktiga insats som görs från våra support- och utbildningsteam varje dag. I den digitala förändringsresan som Sveriges Småföretagare står mitt i är detta en nyckelfaktor för att kunna transformera och vara med i utvecklingen på ett konkurrenskraftigt sätt. Och den utvecklingen kommer inte att avstanna. Den kommer rulla vidare med oförminskad kraft, och det är helt enkelt en överlevnadsfråga för Sveriges småföretagare att digitalisera
Därför är det med stolthelt jag kan säga, att Fortnox är med och möjliggör den utvecklingen för småföretagare och redovisningsbyråer. Det är så vi tillsammans skapar framtiden i Sverige” avslutar Nils Carlsson med att säga.

 
ads

Tips