januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Fortnox släpper kvartalsrapport – ett stabilt och positivt kvartal

 • augusti 22, 2019
 • Redaktionen

Under kvartalet valde 13 000 nya kunder Fortnox, vilket innebär att bolaget nu har 286 000 kunder totalt.

Fortnox vd Nils Carlsson kommenterar senaste kvartalet:

Det är ett stabilt och positivt kvartal vi lägger bakom oss. Såväl resultat som omsättning
ökar stadigt och vi har ett fortsatt högt kundinflöde. Vi har också kunnat presentera flera
nyheter som underlättar digitaliseringen förvåra kunder.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med
43,4 procent till 128,8 Mkr (89,8 Mkr).
» Rörelseresultatet uppgick till 39,9 Mkr
(22,2 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på
31,0 procent (24,7 procent).
» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om
34,9 procent (28,7 procent).
» Resultatet efter skatt uppgick till 31,2 Mkr
(16,7 Mkr).
» Resultatet per aktie uppgick till 0,52 kr (0,28 kr).

 
ads

Tips