april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Fortsatt attraktiv värdering tack vare nyemission

För några veckor sedan analyserade vi Moretime Professional . Aktiekursen gick upp kraftigt efter köprekommendationen men har backat tillbaka något. Det som håller tillbaka aktien och skapar fortsatt köpläge är en kommande nyemission. Nu när villkoren är kända uppdaterar vi vår analys.

 

När vi publicerade vår analys av Moretime hade bolaget ännu inte fastställt villkoren för nyemissionen och däri låg en osäkerhet i vår bedömning om aktiens potentiella värde i framtiden. Med anledningen av de kommunicerade villkoren uppdaterar vi vår prognos och bedömning.

 

I förra analysen bedömde vi att bolaget skulle behöva emittera aktier för 10 MSEK för att undanröja osäkerheten. Det blir en lite större emission än så och därmed ökas antalet aktier till mer än vad vi räknade med senast. Det medför att vi sänker vår riktkurs från 4-5 kronor på 12-18 månaders sikt till 3,50 kronor.

 

Även med den sänkta riktkursen kvarstår köprekommendationen. Aktien handlas i nuläget till 1,54 kronor. Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona per aktie. Två faktorer talar för en snar uppvärdering. Vår slutsats i förra analysen var att förutsättningarna är goda för en framgångsrikt genomförd nyemission och den bedömningen kvarstår. Även vid en teckningsgrad på 70-80{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} skulle kapitalosäkerheten försvinna och aktien värderas upp så snart emissionen är slutförd.  Den stora uppvärderingen bör redan ske i samband med break even. 

 

Moretime har utvecklats positivt sedan noteringen. Utvecklingen har mer eller mindre varit i enlighet med vad bolaget kommunicerade i anslutningsmemorandumet. Aktiekursens utveckling har däremot gått i helt motsatt riktning. Förklaringen är helt enkelt att emissionsresultatet i samband med noteringen snabbt skapade osäkerhet om kapitaliseringen. Bolaget har varit kassaflödesnegativt och det tvingade fram en nyemission. Marknaden var medveten om att en nyemission var oundviklig och köparna lyste med sin frånvaro varför aktien sedan noteringen har befunnit sig i fallande trend.

 

Bolaget har under de senaste månaderna  kommunicerat flera viktiga avtal vilket stärker bilden av en verksamhet under tillväxt. Rapport för tredje kvartalet släpps den 5 november. Preliminära siffror visar dock en omsättningsökning på 70{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med motsvarande kvartal förra året och kvartalet var det bästa resultatmässigt. Det är ett styrketecken eftersom Q3 traditionellt är det svagaste kvartalet i konsultsektorn. Utvecklingen går enligt plan.

 

Enligt bolagets egen kommunikation kvarstår målsättningen om ett positivt resultat före avskrivningar redan under detta kvartal. Triggern för en uppvärdering närmar sig således. En marknadsvärdering till två gånger omsättningen när bolaget börjar visa upp positivt resultat är fullt möjlig. Det ger om 12-18 månader en kurs på 3,50 kronor per aktie.

 

Vi rekommenderar en teckning i emissionen med och utan stöd av teckningsrätter.

 

Läs hela Analysuppdateringen här.

Här finns även föregående analys, från 17 september. 

Bolaget håller också en presentation i Stockholm 3 november. Läs mer här.

Se även intervjun med bolagets VD Carl-Fredrik Morander.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads