januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Förväntningarna höga inför bolagsrapporterna

 • januari 21, 2014
 • Redaktionen

Redan under den här veckan kommer det ett par bolagsrapporter. Nästa vecka kommer rapportfloden igång på allvar. Förväntningarna är höga efter de senaste månadernas kursuppgångar.

 

En intressant rapportperiod står framför oss. 2013 var ett svagt år för ekonomin men under sista kvartalet stärktes makrostatistiken rejält. Både i Sverige och utomlands visade statistiken ökad ekonomisk aktivitet och ökad framtidstro. Det borde bolagen har märkt av och vi lär se spåren av uppsvinget i de kommande bolagsrapporterna.

 

Rapporterna borde överlag bli bra. Det gäller dock att bolagen möter förväntningarna. Under hela 2013 gick börsen starkt utan att det var påkallat av bolagsvinsterna. Under Q4 tilltog uppgången då investerarna blev stärkta av den positiva statistiken. Så förväntningarna har redan byggts upp. Det kommer att krävas starka rapporter för att trenden på börsen ska bibehållas.

 

Q4 borde i efterhand kunna sammanfattas som ett trendvändningskvartal. Som vanligt i samband med trendvändningar bör det innebära att vändningen är olika tydlig hos olika bolag. Vissa kommer att överraska rejält medan andra precis börjar se tecken på en vändning. Det är således upplagt för flera kursöverraskningar i samband med rapporterna.

 

 

I de fall förvätningarna inte infrias kan marknaden komma att blicka framåt om ledningen uttalar sig positivt. Så det gäller som vanligt att läsa bortom resultatraden för affärsmöjligheter.

 
ads

Tips