februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Framtidens gruvdrift – kryptovalutor

 • oktober 04, 2018
 • Redaktionen

Bakgrunden till affärsområdet är blockchain. Blockchain bygger på avancerade algoritmer och är ett växande affärsområde nu när globaliseringen och digitaliseringen drar iväg skyhögt och sträcker sig över världen. Man kan säga att anledningen till att blockchain kom till är en reaktion på att internet inte blev helt öppet och decentraliserat, utan istället till stora dela centraliserades internetet till stora företag som Facebook, Google och Amazon, för att nämna ett par.

Det många förknippar blockchain med är den populära kryptovalutan Bitcoin, men tekniken har även flertal andra användningsområden. Blockchain kan nämligen sägas bidra till att skapa tillit mellan parter utan mellanhänder. För att ta ett exempel, en bolåneprocess har olika parter där många moment och liten del av information är manuella. Genom blockchain så sätts informationen ihop precis som i en bilfabrik det vill säga att alla delarna måste vara på plats innan monteringen börjar. I andra branscher, som till exempel finans- eller transportbranschen krävs en mängd olika mellanhänder och vissa processer, som idag tar dagar, kommer att ske i realtid med blockchain. I en blockkedja skapas ”digitala original” och en transaktionshistorik, det går heller inte att modifiera eller gömma data genom blockchain, så det anses även öka transparensen.

Processen för mining är mycket energikrävande och är i stort behov av stora leveranser av elektrisk kapacitet i storleksordningen mellan 25 – 150 MW till en dataminingbyggnad, därför är Sverige toppen att starta här. Anledningen till det är just att eftersom det krävs stora mängder el vilket det finns gott om i Sverige, samtidigt så genererar det en omfattande värme som kan återvinnas. Elen som används kommer givetvis från vindkraftverk i norra europeiska regioner plus genom utvecklingen för återvinningen av överskottsvärme så skapas det ett klimatsmart energiflöde i verksamheten.

Systemhus tar ett steg mot digitaliseringen genom fastigheter för datamining. De kommer bli ledande inom den verksamheten, genom att ha detta som grund genomför nu Systemhus en nyemission för att resa kapital för vidare expansion.

I samband med etableringar av denna typ skapas det nya arbetstillfällen där man räknar med att det skapas ett nytt arbetstillfälle för varje 2 megawatt. Det betyder att i normalfallet kan det skapas mellan 10 – 20 nya arbetstillfällen med relativt höga inkomster förutom övrig lokal påverkan på affärs- och samhällsutvecklingen.

 
ads

Tips