april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Framtidsutsikterna för småföretag i Europa och USA

Då europeiska företag i allmänhet ser positivt på konjunkturen, finns det dock en grupp som går emot den allmänna trenden. Forskning på uppdrag av den brittiska firman Hiscox, som försäkrar cirka 200 000 småföretag i Europa och Amerika, visar att småföretag är mindre optimistiska om sina utsikter i år än förra. Vid undersökningen 2012 var 48 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av de tillfrågade småföretagarna någorlunda optimistiska om det kommande året medan år 2013 var bara 38 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} optimistiska. Det är endast de spanska småföretagarna som är lika optimistiska i år som förra året. Det kan bero på att de redan 2012 hade de dystraste utsikterna.

Man bör dock inte läsa in alltför mycket i siffrorna eftersom det endast är en undersökning av 3 000 företag, 500 från vardera av sex länder- USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Frankrike och Spanien (Italien skulle ha varit ett intressant tillägg i undersökningen). Undersökningen är tungt viktad mot mycket små företag (tre femtedelar har årlig omsättning på upp till drygt 1 Mkr och två femtedelar är i huvudsak egenföretagare). Över en tredjedel tillhandahålla företagstjänster och professionella tjänster. Ansträngningar har gjorts för att göra de olika ländernas siffror genuint jämförbara genom att justera för övervikt av olika företagskategorier i de olika länderna. Undersökningen är inne på sitt femte år och blir allt mer intressant för olika tolkningar.

Den största förtroendeminskningen kommer från Nederländerna som tappar 19 procentenheter till 42 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Frankrike tappar 13 procentenheter till 22{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}, vilket är den lägsta av de sex länderna. Fransmännen har en tendens att se mörkt på konjunkturen och beror även på den franska regeringens oförmåga att driva igenom nödvändiga reformer. Den stora minskningen i Nederländerna beror troligen på att småföretagarna där var de mest optimistiska av alla länder i undersökningen förra året och förmodligen var det en fördröjning innan den ekonomiska krisen slog till i Nederländerna. Spanska småföretag är bara i början av att anpassa sig till vad Hiscox kallar “the new normal”, dvs det finns inga lätta vinster framöver utan företagen måste förnya sig för att lyckas. Återigen är det spanska småföretagare som ligger efter sina jämförbara konkurrenter i andra länder när det gäller att utveckla och införa nya produkter och tjänster, sett under de senaste 12 månaderna.

Men är det då lönsamt att satsa på innovationer? I alla länder utom i Storbritannien har andelen företag som rapporterar ökad vinst minskat under senaste 12 månaderna och det gäller även Spanien.

Hiscox rön om arbetsmönster kan komma att röra upp. Man kan tro att ståndaktiga nordbor jobbar hårt med långa arbetsdagar medan sydeuropéer gå ner till stranden och njuter av längre semestrar. Så är inte fallet, verkar det. I och för sig har tyska entreprenörer de längstaarbetsveckorna, 43,7 timmar per vecka i genomsnitt, men de tar också mest semester, i snitt 21,6 dagar per år och det är inte så annorlunda frånden spanska entreprenören. Även den baktalade franske entreprenören arbetar länge (42,1 timmar per vecka) och tar bara ut 17 dagars semester. Minst semester tog den amerikanske småföretagaren med 10,1 dagars semester. I denna undersökning är det brittiska småföretagare som är de som arbetar minst, 37,6 timmar i veckan och tar i snitt ut 21,4 dagar per år i semester.

Det finns dock några gemensamma nämnare som man kan tolka ut ur undersökningen som helhet. Alla småföretagare i samtliga undersökta länder klagar på bristerna i respektive lands regeringar när det gäller deras förutsättningar men amerikanska och brittiska entreprenörer ärlyckligare än sina motsvarigheter i euroområdet. De är mindre kritiska mot byråkrati, skatter, utbildningssystem och arbetsmarknadslagar.Faktum är att brittiska småföretagare som enda grupp säger att det blivit lättare att får finansiering i år än förra året.

Den mörka bilden kan med andra ord vara överdriven. Bronek Masojada, verkställande direktör för Hiscox, säger att han är imponerad avmotståndskraften hos småföretagare totalt sett. Trots allt är nästan två femtedelar av dem optimistiska när de ser på det kommande året. Trotsatt färre företag än tidigare räknar med att öka personalen, förväntar sig nära två tredjedelar av företagen att de kan undvika personalminskningar och det är inte att förakta.

Läs hela Hiscox rapport på: http://hiscoxdnareport.com

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads