januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Fredagsintervju: Micro Systemation med Henrik Tjernberg

 • september 27, 2013
 • Redaktionen

Micro Systemation (MSAB) är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobiltelefoner. MSAB var en av de riktiga raketerna under 2006-2007 och diskuterades flitigt bland småspararna. På senare år har bolaget inte varit lika uppmärksammat men verksamheten utvecklas väl, tillväxten är god och direktavkastningen en av de bättre (uppskattningsvis ca 7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i år). Tekniken är intressant och vi ser fortsatt god potential i aktien. 

 

 

Vi pratar med bolagets ordförande Henrik Tjernberg;

 

Berätta lite om MSAB, hur startade verksamheten?

Den startade 1984, så vi fyller 30 år nästa och det började egentligen med persondatorns introduktion i Sverige. PC:n var då främst ett redskap för ordbehandling. Grundaren av Micro Systemation (MSAB) Bo Eriksson insåg att PC:n kommer bli ett bra kommunikationsverktyg så vi inledde med att utveckla mjukvara och drev konsultverksamhet runt datakommunikation. Jag anställdes året senare, 1985 och började då med lågnivåprogrammering på PC. Så under 80-talet var det konsultverksamhet och produktutveckling runt datakommunikation som vi höll på med. I mitten på 90-talet, efter lågkonjunkturen, så började vi expandera och jag rekryterade människor samtidigt som GSM-nätet fick sitt genombrott. Vår första produkt var SoftGSM, som var ett mjukvarubaserat GSM-modem som gjorde att du kunde koppla ihop en laptop med din mobiltelefon och kommunicera den vägen. Det var så vi förvärvade mycket av den kunskap som ligger till grund för bolagets inriktning idag. 

 

Ni säljer produkter under namnen XRY, Kiosk och XAMN, vad skiljer produkterna åt?

Grunden är XRY som delas upp i XRY logisk och XRY fysisk. XRY logisk läser främst ut den information som du kan knappa fram på mobiltelefonens meny men på ett strukturerat sätt. Fysisk avläsning av telefonen innebär att vi dumpar hela innehållet på telefonens minne vilket gör att vi i många fall kan ta fram raderad information och den information som annars inte syns. Man kan se vilka simkort som har suttit i telefonen och vilka basstationer som den har varit ansluten till och sådana här saker. Den logiska avläsningen kan vi paketera i lite olika former och XRY Kiosk är en sådan form. Det är en smidig enhet med touchscreen och stora knappar som lämpar sig väl längre ut i organisationen. När det gäller XAMN (uttalas examine reds anm) så är det en analytisk produkt där du kan sammanställa information från flera olika avlästa telefoner. Du kan se hur de har varit i kontakt med varandra och får en tidslinje som visar vem som har gjort vad vid aktuella tidpunkter. Det är mycket betydelsefullt när du gör ett större tillslag där det finns ett flertal telefoner som är inblandade i samma typ av brott.  

 

Är det alltså grov brottslighet som utgör det största användningsområdet för XAMN?

Nja, det behöver det inte vara. Ta som ett exempel det som hände på Utöya i Norge, där brottslingen är känd men händelseförloppet behöver kartläggas. Då kan man läsa av geopositionsdata och se var personerna befann sig och vilka kompisar de ringde. Det blir då dels ett stöd för vittnesmål men gör också att polisen kan bilda sig en mycket bättre uppfattning om händelseförloppet. Andra exempel är organiserad brottslighet där polisen kan knyta ihop nätverk och se hur de inblandade fungerar tillsammans. Det finns alltså en mängd olika fall där du har användning av det här analysverktyget. 

 

I USA hålls årligen mässan Mobile Forensic World, hur var känslan där i år?

Det var en positiv känsla därifrån, intresset för våra nya produkter är stort och behoven är också mycket stora. Vi känner ändå av, och det gäller ju alla egentligen, att budgetar skärs ned i det här ekonomiska läget, att det finns mindre resurser. 

Det som är lite anmärkningsvärt är ju att många, inte minst här i Sverige, säger att vi behöver fler poliser för att lösa fler brott. Men riktigt så ser verkligheten inte ut – det man behöver är effektivare poliser för att lösa fler brott. Antalet poliser har ökat men uppklarandestatistiken ser inte särskilt bra ut så behovet av effektiva lösningarna är stort. Sen är det en process att få loss resurser och det kan ta olika lång tid men sammantaget är både intresse och efterfrågan mycket stor. 

 

Har du någon uppfattning om hur ofta man idag läser av mobiltelefoner i samband med brott?

Nästan i varje fall skulle jag säga…väldigt ofta i alla fall, problemet är nog att man tar in fler telefoner än man har resurser att läsa av. Att underlätta avläsning är också tanken med vår produkt Kiosk. I de allra flesta fall så är det utredningstekniskt intressant att läsa av telefonen även om det inte skulle resultera i direkt bevismaterial. Jag har ingen statistik på det men jag kan säga att det är oerhört vanligt att man behöver information från mobila enheter i brottsutredningar. 

 

Läser polisen av telefonen även genom att klicka sig runt i menyerna då?

Jag skulle säga att det förekommer säkert men i västvärlden blir det alltmer sällsynt. Det tillvägagångssättet blir för rättsosäkert eftersom man inte kan återupprepa den processen – att trycka fram något i senare skede och visa exakt hur man gjorde. Det förekommer att man har filmat när man trycker fram information ur telefonen men den typen av manuell avläsning hör mer till de länder där den här typen av teknik, som vi levererar, inte har hunnit etablera sig. Behovet av effektivitet och verktygslösningar blir allt större och en stor del av världen har fortfarande inte nått dit, men är klart på väg. 

 

Kan man säga att marknaden i Europa och USA då är ganska mogen vad gäller den här tekniken?

USA har kommit långt på den federala nivån, då tänker jag på CIA, militären och FBI. Däremot så är det extremt dåligt med resurser på lokala polisorganisationers nivå, så där har man inte kommit särskilt långt. I Europa så ökar volymerna snabbt och det finns fortfarande finns en väldigt stor potential i att sprida den här tekniken längre ut i organisationerna. 

 

Hur är det med teknikutvecklingen, om en myndighet köper utrustning år 1 när behöver de förnya sin utrustning igen?

Ja, vår idé är ju att utrustningen egentligen inte ska behöva förnyas, utan det är i mjukvaran som vi hanterar nya enheter. Sen levererar vi även kablar eftersom det är det säkraste sättet att läsa av telefoner. Men för vår del är det en årlig licensförnyelse som gäller och den innefattar att vi levererar de nya kablar som kommer ut under licensåret. 

Vår konkurrent Cellebrite har en annan filosofi och använder en helt egen hårdvaruenhet för avläsning. Deras produkter heter UFED…de har tillexempel nyligen lanserat UFED Touch och kräver då att deras kunder ska uppgradera och de slutar att supporta den gamla enheten. Något sådant förfarande använder inte vi och mig veterligen så fungerar vår nya mjukvaran även med den första enheten som vi levererade – och det är ju ett antal år sedan. Så våra kunderna kan fortfarande använda våra tidiga enheter men med nya mjukvara. 

 

Om exempelvis Apple släpper en nu telefonmodell, hur lång tid tar det innan ni kan läsa av den telefonen?

Om just Apple är det svårt att säga något generellt, det är en väldigt komplicerad telefon att läsa av. När andra leverantörer släpper nya telefoner så är de ofta baserade på gemensam plattform och då är det inte så komplicerat att göra avläsningarna. Kommer det en ny modell med nya krypteringar så kan de ta lite längre tid. Sen ska jag säga att allt mer handlar om att läsa av den data som smartphonens appar samlar in. En stor del av vår utveckling idag handlar om att dekryptera appar. Antalet operativsystem har ju minskat och idag handlar det främst om Andriod, iOS och Blackberry. 

 

Er konkurrent Cellebrite, som du nämnde tidigare, lämnade in en stämning mot MSAB den 16 augusti. Ni har gjort bedömningen att stämningen är av onda avsikter och ett sätt att försöka vinna konkurrensfördelar. Kan du säga något mer om Cellebrite och stämningen?

Nja, jag kan inte säga så mycket av processtekniska skäl men processen löper vidare och befinner sig i domstol i Virginia och vi räknar med att behandlingen kommer gå fort. Vi har hanterat det här på ett mycket bra sätt tycker jag. Frågeställningen är teknisk i väldigt stor utsträckning och eftersom vi båda hämtar information ur likadana telefoner så använder vi i vissa lägen samma teknik. Det är väl det som stridigheten handlar om – om någon har rätt till den typen av teknik eller inte. Vi har lämnat en del information till marknaden och kommer återkomma när det finns mer information som vi kan lämna ut. Dock tycker jag att det är väldigt olyckligt med den här rättsliga konflikten, jag tycker att de kunde ha hört av sig till oss innan. 

 

Har ni haft något samarbete eller relation till Cellebrite sedan tidigare?

En relation har man ju alltid till sin huvudkonkurrent, vi möts på mässor och så. Men vi har ingen branschorganisation och diskuterar inte saker på det sättet. De har en bra och kompetent produkt, ingen tvekan om den saken men de har valt några andra lösningar än vad vi har. De kör, som jag nämnde, på sin egen hårdvara och vi kör på en vanlig standard PC och våra fältenheter bygger också på standardkomponenter. Vissa kunder föredrar vår lösning och andra kunder föredrar deras lösning. När de har släppt en ny produkt med stöd för nya telefoner så ligger de lite före och när vi släpper något nytt så ligger vi lite före, det är en kapplöpning. Men vi har funnits fem år längre på marknaden, vi har mer erfarenhet och väldigt goda kundrelationer. Vi har en bra uppfattning om vad marknaden vill och det lyckas vi tillfredsställa på ett bra sätt tycker jag. Fördelen med två leverantörer är att våra kunder, som är offentliga aktörer, alltid har minst två alternativ att välja på och det gör det lättare för dem att utvärdera och handla.

 

Hur fördelar sig marknadsandelarna mellan er två?

Cellebrite har också en civil del där de säljer lösningar till operatörer för kunder som vill flytta sitt gamla innehåll, kontakter osv, till en ny telefon. Cellebrite är också ett privat bolag så det finns inte information i samma utsträckning som för noterade bolag. Men på Forensics-sidan så är de nog något större i USA. På andra marknader som i England och i delar av Europa är vi större. Men det är svårt att göra någon riktigt uppskattning om vem som är störst utan att gissa för mycket.

 

Omsättning och tillväxt var rekordhög för andra kvartalet. Vad ligger bakom den starka försäljningen?

Dels har vi haft tillväxt på samtliga marknader och sen var det den här kinaordern…som jag tror delvis låg i andra kvartalet…men det har varit stark tillväxt på samtliga marknader och det gav den positiva utvecklingen som vi såg i Q2:an. Det finns en stark underliggande tillväxt i marknaden som delvis hämmas av budgetnedskärningar men det finns ingen avmattning i behoven utan snarare tvärt om. 

 

Ser ni att det lättar något hos era kunder vad gäller strama budgetar?

Generellt så kan jag säga att vi oftast ligger sent i de här konjunktursvängningarna. Vi känner av det som var finanskrisen och eurokrisens problem…det som händer först är att näringslivet och de privata bankerna stramar åt och året därefter minskar skatteintäkterna. Året därpå så drar man ner budgetarna i den offentliga sektorn och sedan ser vi resultatet. Så vi ligger väldigt sent i den cykeln. För oss är det viktigt att få igenom budskapet om hur viktigt det är att effektivisera exempelvis polisens arbete.

 

Ser du några potentiella kunder utöver myndigheter och rättsväsende i framtiden?

Det där har diskuterats och vi har av princip sagt att vi inte vänder oss till privatmarknaden.  Det har gjorts enskilda affärer med banker, försäkringsbolag och någon revisionsfirma också tror jag…men principen är att vi inte ska utveckla den marknaden, just därför att vi sannolikt skulle förlora myndigheter, militär, tull och polis. De ser en klar fördel med att vi bara säljer till deras typ av verksamhet och det skulle vara en nackdel om vi sålde privat. Den marknaden som vi verkar på har så stor potential i sig – och risken är uppenbar att vi tappar fokus och gör fel prioriteringar om vi skulle expandera till privatmarknaden. Idag så avgör ju inte vi hur nationell lagstiftning, för den här utrustningen, ska utformas utan det är ju något som ligger på respektive rättsvårdande myndighet. Skulle vi sälja utrustning till en privat aktör så hamnar den frågeställningen istället direkt i vårt knä. Vi skulle riskera att sälja utrustning som kan användas på ett rättsvidrigt sätt och det är en situation som vi inte vill hamna i. 

 

Vad ser du som era största utmaningar framöver?

Dels att rekrytera kvalificerad personal, det är alltid en utmaning. Det vi sysslar med är ju inga smör & bröd funktioner och det krävs högst kvalificerade och tekniskt kunniga utvecklare för att ta fram den här typen av mjukvara och utrustning. Det andra delen är ju att fortsätta vara lättrörliga och se de förändringar som sker på marknaden. Att hålla sig àjour med operativsystem och applikationernas utveckling och samtidigt vara lyhörd för kundernas behov. Naturligtvis spelar det också in att vi finns på fler marknader, vi har Sydamerika, Australien och Kina som vi håller på att etablera oss i…ju större vår organisation blir desto viktigare blir det att också hålla företagskulturen. Det är utmaningar som vi ser fram emot att hantera. 

 

Vilka marknader bedömer ni som mest intressanta sikt?

Då ligger nog Kina och Sydamerika närmast och en hel del marknader i Afrika som jag tror på…inte minst Sydafrika men man kan också tänka sig länder som Nigeria. Det finns flera länder i Afrika där vi tror på stora behov för vår utrustning och i princip all kommunikation sker ju via mobiltelefoner, det finns ju inga fasta nät att tala om i många av de länderna. Turkiet är också en spännande marknad, vi får se hur det politiskt utvecklar sig där. Vi har sålt lite i Kina tidigare men den större ordern här senast (5 msek reds anm) var till en provins som i princip har standardiserat vår utrustning och det ser vi som ett genombrott. Vi har nu en svensk representant i Kina som tillsammans med vår lokala representant får bygga upp verksamheten och starta upp dotterbolag där. 

 

I tidningen Affärsvärldens skvallerspalt Börsgolvet så spekulerades det för några nummer sedan om att MSAB hade friare som ville köpa hela bolaget, kan du kommentera det?

Ja, de pratade inte med mig *skratt* så jag vet inte vem de hade vänt sig till i så fall *skratt*. Men det är klart att det finns ett intresse kring bolaget, vi har haft en fantastiskt utveckling, genomfört det med god rörelsemarginal och växer kontinuerligt. Dock så är ju vår marknad inte riktigt så mogen att jag kan se några strukturella fördelar med samgående. Men det är fullt möjligt att någon skulle tycka att MSAB skulle passa in logiskt i någon annans verksamhet. Vår tradition är ju att vara självstyrande och snabbfotade och min personliga uppfattning är att bolaget utvecklas bäst i den form som vi har idag. I princip alla våra större ägare bidrar i någon form till bolagets utveckling. Det här är en så smal bransch att det är svårt att komplettera de kunskapar som vi har med någon som generellt är duktig på att etablera distributionsnät eller har erfarenhet av att sälja något i ett specifikt land. Det är sällan den typen av kunskaper kommer till nytta hos oss. Sen ska man aldrig stänga dörrar så om någon är intresserad så är de välkomna att höra av sig. 

 

Avslutningsvis, vad ska du göra i helgen?

Jag åker till Namibia

Safari?

Ja något liknande safari, vi kommer starta i huvudstaden Windhoek och har hyrt en bil, så vi kommer besöka Kalahariöknen, atlantkusten och köra runt. 

 

Micro Systemation handlas på NasdaqOMX Smallcap under tickernamnet MSAB. Läs mer om bolaget på www.msab.se

 
ads

Tips