april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Frysteknik med miljardmarknad till Aktietorget

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget genomför just nu en emission inför en listning på Aktietorget. VD Fredrik Westman svarar på våra frågor om bolaget och framtiden.

Vad kan ni åstadkomma med er teknik?

Solmogna svenska jordgubbar till champagnen på nyårsafton! 

OptiFreeze har potential att förändra förutsättningarna inom livsmedelsbranschen. Metoden kan sudda ut gränserna mellan säsonger och tillgodose konsumenternas behov oavsett årstid. Med vår metod kan odlare och livsmedelsföretag erbjuda nya produkter på en växande marknad av färdigrätter. Och att fler sorters grönsaker, frukter och bär kan frysas innebär effektivare transporter vilket leder till positiva miljöeffekter och ökad lönsamhet. 

Hur ser er bakgrund ut?

OptiFreeze metod uppstod på institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har letts av bland annat två personer som också sitter i bolagets styrelse och som vi har stor nytta av, Petr Dejmek och Ingegerd Sjöholm. De har stort anseende i forskarkretsar. Men de är även förhållandevis kända inom livsmedelsbranschen, vilket underlättar i kontakterna med livsmedelsföretag. LU Innovation System arbetar med innovation och kommersialisering vid Lunds universitet har en representant i styrelsen, Christine Widstrand. Styrelseordföranden Pär Henriksson är en driven entreprenör som bland annat varit med och grundat CLS och Arc Aroma Pure AB. Styrelseledamoten Anders Hättmark har lång erfarenhet från livsmedelsbranschen och har ett stort nätverk. Jag har arbetat inom en rad områden, men en röd tråd är försäljning, marknadsföring och strategisk marknadskommunikation. 

Vilka bolag kan bli kunder till Optifreeze?

Vi kommer att erbjuda två produkter. Dels OptiCept® och OptiCap®. OptiCept® är en produktionslinje där grönsaker, frukter och bär behandlas i olika steg. Först läggs produkten i ett vattenbad med en specifik koncentration av sockerarter eller protein. Därefter utsätts produkten för kortvariga högpspänningspulser vilket skapar porer i cellmembranet. Med hjälp av tryck och vakuum kan de frostskyddande substanserna tränga in i cellen. Efter en stunds ”vila” kan grönsakerna, frukterna eller bären frysas in och transporteras med lämpligt transportmedel. 

OptiCap® är kassetter som har en specifik koncentration och sammansättning av sockerater och protein, anpassad för varje specifik grönsak, frukt eller bär. Detta innebär att vi ser två typer av företag som köper tekniken. Dels producerande livsmedelsföretag, dels kyl- och frysteknikbolag. OptiCap® ger löpande intäkter till bolaget. 

Det rör sig om en stor och global marknad?

Ja, livsmedelsmarknaden är stor och global. Men det är viktigt att vi i företaget inte låter oss förblindas av alla möjligheter som finns utan står med båda fötterna på jorden. Några steg i taget och se till att vi metodiskt bygger en solid grund och som kan bidra till att OptiFreeze tjänar pengar. 

Hur lång tid tar det innan ni når ut på marknaden?

Vi har som mål att två OptiCept® ska vara i drift 2015. 

Hur ser alternativen ut idag för era potentiella kunder?

I dagsläget fryser man ner produkter som vid upptining förlorar sin smak, form och struktur. Grönsaker, frukter och bär med kort hållbarhet som inte klarar av att frysas skördas omogna och transporteras i ilfart med exempelvis flyg. Detta är så klart dyrt och leder till stora CO2-utsläpp. Vi erbjuder i många fall ett bra alternativ till dagens frysmetoder. Men vi erbjuder också livsmedelsföretag att utveckla sitt sortiment så att de kan sälja produkter som inte är möjliga att erbjuda marknaderna idag. Till exempel kan livsmedelsföretagen addera sallad till frysta produkter och därmed öka värdet på produkten. Det är framför allt det sistnämnda som livsmedelsföretag fokuserar på i samtalen med oss. 

Kommer slutkunderna att efterfråga produkter som fryses med er teknik?

Vi bedömer att slutkunder kan komma att efterfråga produkter som fryses med OptiFreeze metod. Ett skäl är att exempelvis jordgubbar eller andra spännande produkter kan konsumeras utanför traditionella säsonger. Ett annat skäl är att grönsaker, frukter och bär som tidigare skördats omogna kan plockas i exakt rätt ögonblick, frysas, transporteras och tinas upp strax innan det ska ätas. Med bibehållen smak, form och struktur. Att metoden inte har några som helst negativa hälsoeffekter är så klart positivt. Och metoden ska absolut inte förväxlas med genmodifiering. 

Hur länge kommer ni att kunna behålla försprånget?

Vi ett försprång, inte minst eftersom vi har metod- och apparatpatent. Men vi har även patent på den produkt som behandlats, det vill säga den behandlade grönsaken, frukten eller bären. Detta innebär att vi har god tid på oss att bygga upp ett starkt varumärke hos å ena sidan livsmedelsföretag och kyl- och frysteknikbolag och å andra sidan slutkunder. 

Vilken framtid ser du för Optifreeze på 3 års sikt? 

Om tre år är OptiFreeze ett välkänt varumärke bland internationella kyl- och frysteknikbolag och livsmedelsföretag. Vi står för kvalitet och innovativa lösningar som leder till ökad lönsamhet hos våra kunder och inte minst hos OptiFreeze. Konsumenter runt om i världen har fått tillgång till nya spännande grönsaker, frukter och bär. Och odlare och distributörer kan sälja sina produkter på nya marknader. 

Bilden visar skillnaden mellan två upptinade spenatblad. Det övre är behandlat med Optifreeze metod och det undre är obehandlat.

Optifreeze genomför just nu en nyemission inför notering på Aktietorget. Sista teckningsdag är 14 maj. Memorandum, samt anmälningssedel finns att tillgå på Optifreeze, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.optifreeze.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). 

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads