March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Fyndnivåer i bolag som kan stå inför genombrott

Deflamo tog in nyligen kapital för att bland annat färdigställa en produktionsanläggning som kan transformera bolaget. Bolaget kan stå inför ett genombrott samtidigt som börsvärdet är mycket lågt. Har vi ett fyndläge i aktien?

Deflamo är ett svenskt specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer en effektiv och miljövänlig flamskyddsteknologi under varumärket Apyrum. Bolaget har sedan ett antal år haft patent som täcker Europa och delar av Asien, men har sedan dess utvecklat teknologin och nu lämnat in ytterligare två patentansökningar och fler är under framtagande.

 

Hittills har bolaget mestadels varit ett forsknings- och utvecklingsbolag och försäljningen har varit liten. Under 2015 omsatte bolaget 1,2 MSEK (0,5 MSEK under 2014). Under 2016 kommer omsättningen att fortsätta öka då man redan under Q1 sålt för mer än hela 2015. 

 

Bolaget genomförde en nyemission om 20 MSEK under mars till teckningskursen 2,10. Emissionen övertecknades något. Den är även anledningen till att aktien har pressats på sistone. En del av dem som tecknade i nyemissionen har sålt aktien efter emissionen vilket har pressat kursen. Deflamos aktie har normalt sett låg likviditet varför det är naturligt att det sker en kursmässig överreaktion i en sådan aktie när emissionstecknarna lättar på sina innehav.

 

Bolagets VD Per-Erik Velin meddelade under Q1 sin avgång. Velin förklarade avgången med att bolagets samarbete (som är under förhandling) med en internationell industrikoncern kommer att innebära organisatoriska förändringar som kan påverka hans roll på sikt. Därför väljer han att gå till ett annat arbete. Ny VD väntas kunna presenteras innan sommaren. Det är också en anledning till en viss osäkerhet innan ny VD presenterats. Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad är tf fram till ny VD presenterats.

 

Det har under de senaste månaderna kommit intressanta nyheter från bolaget. Deflamo aviserade under första kvartalet pågående förhandlingar om nära samarbete med en internationell industrikoncern med avseende utveckling, produktion och marknadsföring.  Bolaget har även lämnat in två nya patentansökningar. Detta samtidigt som man har byggt upp en stor produktionsanläggning i Karlshamn. Den säkerställer produktionskapacitet och till en betydligt lägre produktionskostnad än hittills då tillverkningen har skett i samarbete med en kontraktstillverkare i England. Emissionspengarna används bland annat till att färdigställa produktionsanläggningen. Produkten Apyrum är överlägsen konkurrensen beträffande prestanda i förhållande till miljöpåverkan. Vad Deflamo har behövt har varit lägre produktionskostnader. Bolaget har byggt upp en stor pipeline av potentiella kunder och det finns potential att försäljningen tar fart nu när man kommer att sänka produktionskostnaderna men även kunna garantera tillverkningsvolymer.

 

Potentialen är ett börsvärde på flera hundra MSEK när försäljningen kommer igång på allvar. Jämfört med dagens börsvärde på 30 MSEK innebär det potential för en tiodubbling av aktien. Om bara marknaden får klarhet kring samarbetet med industrikoncernen och bolaget kan presentera nya order samt VD-bytet kommer på plats, kan vi räkna med att kursen stiger till till över 3,00 kronor. Skulle bolaget få order med lite större volymer (mer än en 1 MSEK i ordervärde) är det möjligt med en ännu större kursuppgång. Risken är fortfarande hög i aktien men den är definitivt på fyndnivåer just nu. Efter många år av investeringar börjar det bli dags att skörda frukten.

 

Bilden ovan visar två trämodellhus, det vänstra behandlat med Apyrum som trots lång tid i lågan antändes aldrig.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.