januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Game Chest Group ökar förlusten – aktien rasar

 • november 13, 2019
 • Redaktionen

Game Chest Group har rapporterat för det tredje kvartalet 2019 och ökar förlusten rejält. Efter rapportsläppet rasade aktien rejält. 

Dataspelsbolaget har genomfört två förvärv under det tredje kvartalet. Det första bolaget som köptes var Code Club AB och dess plattform Wurm Online/Unlimited och därefter förvärvades även onlinespelet Gamefiber.com.

”Båda dessa beskrivna förvärv besitter en spännande framtid men inkörsperioden och integreringen av speciellt Gamefiber.com har inneburit större utmaningar än förväntat. Bland annat har annonsförsäljningen blivit lidande av detta under perioden men bolaget jobbar oavbrutet med att lösa problemet och förväntningen är att inom kort få ordning på problemet vilket skulle innefatta en för bolaget förväntad intäktsökning”, skriver bolagets vd Jesper Nord i rapporten.

Game Chest Group rapporterar en ökad förlust då rörelseresultatet uppgår till minus 1,1 miljoner kronor i jämförelse med –0,2 Mkr under samma period i fjol. Intäkterna ökar till 1,4 miljoner kronor, att jämföra med 0,2 Mkr ett år tidigare.

Bolaget har i dag 2000 aktiva och betalande abonnenter. Målet på 10.000 abonnenter är därmed inte uppnått.

”Givet den utveckling som förvärven bidragit till i form av andra intäktskällor såsom annonsintäkter och spelförsäljning är bolaget inte längre i lika stor utsträckning beroende av abonnenter även om målet absolut kvarstår”, skriver bolaget.

Game Chest aktie handlas på Spotlight Stock Market och handlades strax efter klockan 16 ner drygt tolv procent.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips