juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Går upp och ned för Lindex- Ökad E-handel men stora förluster

 • april 30, 2019
 • Redaktionen

Lindex redovisar minskade omsättningen och förlusten i det första kvartalet. Tillväxten på nätet fortsatte.

Omsättningen uppgick till 114,5 miljoner euro (114,8), en minskning med 0 procent mot föregående år. I jämförbara butiker och justerat för valuta ökade omsättningen med 2,8 procent. Tillväxten i nätbutiken var 41 procent.

Bruttomarginalen var 59,2 procent (57,7).

Rörelseresultatet blev -12,6 miljoner euro (-16,2).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på -12,6 miljoner euro (-15,9).

Lindex öppnade två butiker och stängde nio butiker under första kvartalet. Verksamheten i Polen avslutades.

År 2019 fortsätter Lindex att fokusera på att optimera sina butikslägen. Det totala antalet butiker uppskattas minska något jämfört med fjolåret. Expanderingar till nya försäljningskanaler fortsätter.

 
ads

Tips