mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • CORONA
 • >
 • Getinge ökar produktionskapaciteten för ventilatorer med 60%

Getinge ökar produktionskapaciteten för ventilatorer med 60%

 • mars 17, 2020
 • Redaktionen

Getinge har sedan utbrottet av COVID-19-pandemin sett en ökad global efterfrågan på ventilatorer, extrakorporeal livsuppehållande teknik (ECLS) och avancerad monitorering för intensivvårdsenheter. För att möta den globala efterfrågan kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av ventilatorer med 60 % 2020 jämfört med 2019 i produktionsanläggningen i Solna, Sverige

Enligt Världshälsoorganisationen utvecklar ungefär 14 % av COVID-19 drabbade personer allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvistelse och syrestöd, och 5 % kräver inläggning på en intensivavdelning*.

För att möta den ökade globala efterfrågan på olika produkter och terapier, särskilt bland ventilatorer, kommer Getinge tillfälligt att öka sin produktion av ventilatorer i sin produktionsanläggning i Solna, Sverige, med 60 % 2020 jämfört med 2019.

”För att möta den ökade efterfrågan på ventilatorer inför vi ytterligare ett skift i vår produktionsanläggning”, säger Elin Frostehav, Vice President Critical Care Getinge. ”De producerade ventilatorerna kommer att levereras globalt baserat på nuvarande kundefterfrågan”.

År 2019 producerade Getinge fler än 10 000 ventilatorer, vilket motsvarar cirka 3 BSEK av nettoomsättningen (inklusive service och reservdelar). Produktionen 2020 har varit igång utan störningar och Getinge kommer nu att öka produktionen ytterligare givet fortsatt materialtillgång från underleverantörer. Produktionsökningen kommer att påbörjas omgående och ske i nära samarbete med Getinges underleverantörer.

”Våra team gör sitt yttersta varje dag för att hjälpa våra kunder att rädda liv”, fortsätter Elin Frostehav. ”Jag är mycket stolt över våra engagerade säljteam och servicetekniker som dagligen stöttar våra kunder”.

Den förväntade ökningen i efterfrågan och produktionskapacitet för ventilatorer förväntas vara postitivt för Getinges resultat.

Läs mer om Getinges produkter på www.getinge.com