januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Globala tillväxten bromsar in – lägsta tillväxten sedan finanskrisen

 • november 21, 2019
 • Redaktionen

Den globala tillväxten väntas bli 2,9 procent i år och även nästa år för att 2020 krypa upp till 3 procent, enligt OECD:s höstprognos som presenterades på torsdagen.

Det är en något lägre nivå än den som förutspåddes i interimsprognosen i september, noterar Direkt. Enligt TT är det den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen.

OECD hänvisar till handelskonflikten och vikande affärsklimat, men menar samtidigt att det finns andra underliggande faktorer.

– Det vore ett misstag att se de här förändringarna som temporära faktorer som kan mötas med penningpolitik eller skattelättnader; de är strukturella, säger OECD:s chefsekonom Laurence Boone och efterlyser global samordning av handel, skattepolitik och energiomställningen.

Utan en sådan global samordning kommer osäkerheten fortsätta att torna upp sig och skada utsikterna för tillväxt, menar hon.

Källa: Omni

 
ads

Tips