januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

God morgon! – Börs och makrohändelser idag måndag

 • december 09, 2019
 • Redaktionen

Börsen idag måndag

Utländska rapporter
Thor Industries (före öppningen)

Stämmor
10:00 Binero (extra), 10:00 Curando Nordic (extra), 13:00 Zordix (extra)

Investerarmöte
11:45-13:00 Taurus Energy investerarmöte
12:00 Hoodin investerarmöte Mangold, Malmö
17:20-22:00 Infracom investerarmöte
FX International investerarmöte FS Markets investerarmöte

Handlas exklusive utdelning
K2A för preferensaktien (utd 5,00 kr)

Corporate Actions
Acrinova första dag för handel på First North efter byte från Spotlight

Övriga händelser
08:45 ICA månadsförsäljning

Utländska övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

MAKRO
00:50 Japan bytesbalans
00:50 Japan BNP kvartal reviderad
06:00 Sverige husprisindex, Mäklarstatistik bostadspriser
07:45 Schweiz arbetslöshet
08:00 Danmark handelsbalans
08:00 Litauen KPI
08:00 Norge BNP månad
08:00 Tyskland handelsbalans
08:30 Sverige boprisindikator
10:30 EMU Sentix investerarförtroende
10:45 Sverige AF veckostatistik
12:00 Lettland KPI
13:00 Mexiko KPI
14:15 Kanada byggstarter av hus
14:30 Kanada bygglov

 
ads

Tips