februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

God morgon! – Viktiga händelser idag torsdag

 • oktober 17, 2019
 • Redaktionen

BÖRS

Rapporter
07:00 Ericsson, 07:00 Tele2, 07:00 Telia, 08:00 Nederman, 08:15 Avanza, 08:30 Vitec, 14:00 OEM International, IDL Biotech, Lovisagruvan, Proact, Seamless Distribution Systems

Utländska rapporter
07:30 Elisa, 13:30 Morgan Stanley, Honeywell (före 15:30), Philip Morris

Stämmor
10:00 Dextech, 14:00 Hästkällaren, 15:00 Arc Aroma, 15:00 FX International

Investerarmöte
09:00 Ericsson telefonkonferens
09:00 Telia telefonkonferens
09:00-12:00 Sverige investerarmöte Augment Mining Forum
09:30 Copperstone Resources investerarmöte Augment Mining Forum
10:00 Avanza telefonkonferens
10:00 Nordic Iron Ore investerarmöte Augment Mining Forum
10:00 Tele2 telefonkonferens
10:45 Eurobattery Minerals investerarmöte Augment Mining Forum
10:45 Leading Edge Materials investerarmöte Augment Mining Forum
15:00 Ericsson möte strategigenomgång
18:00-19:30 Medicpen investerarmöte Göteborg

Corporate Actions
Toleranzia exklusive rätt i nyemission av uniträtter

MAKRO

01:30 Australien arbetslöshet
06:00 Sverige husprisindex Valueguard
06:30 Nederländerna arbetslöshet
09:30 Sverige arbetslöshet
10:00 Sydafrika grossistförsäljning
10:30 Storbritannien detaljhandelsförsäljning
11:00 EMU byggande
14:30 USA bygglov
14:30 USA byggstarter av hus
14:30 USA Philadelphia Fed index
14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik
15:00 Ryssland detaljhandelsförsäljning
15:00 Ryssland arbetslöshet
15:15 USA kapacitetsutnyttjande
15:15 USA industriproduktion
15:45 USA Bloomberg Consumer Comfort
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 USA DOE veckovis oljelager
20:00 Federal Reserve tal av Evans
22:20 Federal Reserve tal av Williams

Källa: Finwire/Breakit

 
ads

Tips