januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Gränges gör storförvärv genomför miljardemission

 • november 28, 2019
 • Redaktionen

Aluminium Konin har runt 750 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor på rullande tolv månader. Motsvarande ebitda-resultat ligger på 338 miljoner kronor. Bolaget har en årlig kapacitet om 100 kiloton och nuvarande ägare är Boryszew Group enligt Dagens Industri.

Det svenska bolaget kommer också att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren om 1,1 miljarder miljarder kronor över tre år, för att utöka den årliga kapaciteten till 140 kiloton.

Gränges lyfter fram flera motiv till förvärvet. Bland annat skapar bolaget ytterligare produktionskapacitet, når ut till nya nischmarknader samtidigt som Gränges får en starkare marknadsnärvaro i Europa.

I samband med förvärvet avser bolaget även att genomföra en företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor. Cirka 1,5 miljarder kronor kommer att finansiera förvärvet, medan 0,5 miljarder kronor är tänkt för framtida tillväxtinvesteringar.

Bolaget skriver att största ägaren Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman och att teckna sin pro rataandel av emissionen.

Totalt ska aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges, däribland AFA Försäkring, Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder, uttryckt sitt stöd för förvärvet och att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar.

Gränges försäljningsvolym rullande tolv månader, inklusive den förvärvade verksamheten, skulle uppgå till 456 kiloton per september 2019. Nettoomsättningen skulle uppgå till 15,4 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet, ebitda, till 1,7 miljarder kronor.

Källa: DI

 
ads

Tips