augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Här är aktiehandeln du absolut inte ska syssla med

 • januari 22, 2019
 • Redaktionen

Allt fler småsparare åker fast för kursfiffel. Det kan vara svårt att veta vart gränsen går för vad som är lagligt eller inte.

 

Handel som inte direkt är brottsligt, kan ibland bara otillåten Dagens Industri har rapporterat om allt fler fall av marknadsmissbruk. Det är inte ovanligt att privatpersoner får betala dyra böter. Personen som handlar med aktier är själva skyldiga att sätta sig in i regelverket, och förstå vart gränsen går.

De allra flesta av FI:s utredningar som leder till ingripande handlar om ”enpetare”, de sticker ut och är således lätta att upptäcka. Att köpa och sälja enstaka aktier är i sig inte otillåtet, det är om syftet är markandsmanipulation som det blir olagligt.

En renodlad enpetare görs enligt Magnus Schamuch, ofta av en person som först lägger en större säljorder som inte blir omsatt i marknaden. I steg två köper samma person en eller ett fåtal aktier till ett högre pris för att få upp “senaste betalda”-priset för aktien i fråga.

“Pump and dump” är en annan form av marknadsmissbruk, där en aktör pratar upp värdet på en aktie och sedan säljer av sitt innehav. Sociala medier, bloggar och annat är viktiga verktyg, men även media spelar en roll.

Det handlar alltså om vad man skriver och varför, om man själv säljer aktien efter man ”snackat upp” kursen, är det högst troligt att man ägnat sig åt kursfiffel som alltså är brottsligt.

För att summera: Försök inte manipulera aktiekurser genom ”enpetare”, snacka inte upp aktier för att sedan sälja dem till ett högre värde. Detta är alltså otillåtna metoder som kan resultera i dyra böter.

 
ads

Tips