augusti 25, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Hemmafixarkedjan – Clas Ohlsons rörelseresultat högre än väntat

 • mars 13, 2019
 • Redaktionen

Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar högre justerat rörelseresultat än väntat under det tredje kvartalet, november-januari 2018/2019.

Idag släpper prylkedjan sin rapport för det tredje kvartalet.

Avvecklingenen av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland tynger resultatet (före skatt) med en engångskostnad om 210 miljoner kronor. Det uppgick till 104 miljoner kronor jämfört med 349 miljoner vid samma tidpunkt förra året.

“Arbetet med att koncentrera butiksnätet till hemmamarknaden Norden och därmed stänga våra butiker i Storbritannien och Tyskland och där fokusera på online löper enligt plan”, skriver Lotta Lyrå i vd-ordet.

“Ambitionen är att processen ska vara slutförd under innevarande räkenskapsår och att den beräknade positiva resultateffekten på cirka 75 miljoner per år ska slå igenom med full effekt efter andra kvartalet 2019/20”.

las Ohlsons underliggande rörelseresultatet uppgick till 363 miljoner kronor. Analytiker hade i snitt räknat med 340 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning.

Omsättningen uppgick till 2 915 miljoner kronor (2 746). Online ökade försäljningen med 51 procent.

”För första gången på många år växte inte marknaden under julhandeln i år i Sverige, Norge och Finland. Istället blev den lägre än föregående år och nådde inte de prognoser som gjorts”, skriver Lotta Lyrå.

I december 2017 gick Clas Ohlson in som 10-procentig storägare i Mathem. Samarbetet lyfts fram i kvartalsrapporten.

“Det bidrar på ett påtagligt sätt till att vi kan växa vår onlineaffär på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi underlättar vardagen för våra kunder”, skriver Lotta Lyrå.

Här är de viktigaste siffrorna ur kvartalsrapporten:

# Omsättningen uppgick till 2 915 miljoner kronor (2 746).

# Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (349). Rörelsemarginalen var 3,6 procent (12,7).

# Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 363 miljoner kronor (359), väntat var 341, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 12,5 procent (13,1).

# Resultatet före skatt var 104 miljoner kronor (349).

# Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (270), analytikerkonsensus 94.

# Resultat per aktie hamnade på 1,24 kronor (4,28).

# Försäljningen i februari ökade med 5 procent till 545 miljoner kronor (518).

 
ads

Tips