januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Hexagons omsättning och vinst som förväntat

 • oktober 30, 2019
 • Redaktionen

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar en omsättning i linje med förväntan under tredje kvartalet. Även vinsten var i linje med marknadens förväntningar.

“Hexagon redovisade stark lönsamhet och starkt kassaflöde trots fortsatta utmaningar i Kina som påverkade försäljningstillväxten under kvartalet. Detta är ett bevis på att vår affärsmodell är motståndskraftig och de omstruktureringsåtgärder vi annonserade i andra kvartalet har gett effekt”, skriver vd Ola Rollén.

“Medan marknadsklimatet fortsätter att vara utmanande på kort sikt är vi övertygade om vår förmåga att leverera enligt vår långsiktiga strategi för att nå de finansiella målen 2021”, tillägger han.

Omsättningen uppgick till 956 miljoner euro (946), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 960. Till fasta växelkurser och jämförbar struktur, det vill säga organisk tillväxt minskade nettoomsättningen med 3 procent.

Försäljningen tyngdes av en omfattande nedgång i elektronikbranschen i Kina och av tuffa jämförelsetal från förra årets produktlanseringar.

Rörelseresultatet blev 236 miljoner euro (232), väntat rörelseresultat var 236.

Rörelsemarginalen var 24,7 procent (24,5).

Resultatet före skatt var 229 miljoner euro (226), analytikerkonsensus 230.

Resultatet efter skatt blev 188 miljoner euro (180), analytikerkonsensus 184.

Källa: Finwire/VA

 
ads

Tips