september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

H&M når upp till analytikernas förväntningar

 • juni 27, 2019
 • Redaktionen

H&M prickar analytikernas förväntningar i det andra kvartalet. Både rörelseresultatet och bruttomarginalen kommer in i linje med förhandstipsen, men något lägre jämfört med samma kvartal året före.

Det uppmärksammade varulagret utgjorde vid kvartalets utgång 18,3 procent av omsättningen, vilket kan jämföras med 18,6 procent föregående kvartal. Bolagets mål är att minska lagret som andel av försäljningen till mellan 12 och 14 procent.

Försäljningen ökade med 6 procent i lokala valutor, vilket bolaget tidigare kommunicerat i samband med försäljningsrapporten för knappt två veckor sedan. Onlineförsäljningen ökade med 20 procent i lokala valutor.

H&M uppger att ”försäljningen av sommarkollektionerna börjat mycket bra”. Nettoomsättningen i juni bedöms öka med 12 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.

 
ads

Tips