juli 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Aktier
 • >
 • Hög tillväxt möjlig med växande svensk EMV-marknad

Hög tillväxt möjlig med växande svensk EMV-marknad

 • 2016-11-17 23:00
 • Redaktionen

Originalbagarn genomför en nyemission just nu. Notering är planerad att ske till våren 2017 på NGM Nordic MTF och VD Magnus
Norbäck och vVD Lotta Norling svarar på frågor om bolaget samt den kommande noteringen.

Ni har blivit Sveriges största EMV-bageri. Hur stora är ni jämfört med de närmaste konkurrenterna?

Det finns inget annat renodlat EMV bageri. Det finns andra bagerier som delvis tillverkar i andras varumärken. Främst då produkter som vi på grund av maskinpark eller allergener som kan påverka våra befintliga produkter inte kan tillverka. Omsättningsmässigt finns det flera bagerier i vår storlek och större men som inte har den kapaciteten att växa som Originalbagarns två produktionsenheter tillsammans har.

 

Får ni fördelar gentemot konkurrenter tack vare storleken?

Ja, självklart blir vi en mycket starkare spelare och kan erbjuda bättre priser och ett bredare sortiment. En annan fördel med att vara så pass stora och tidiga med EMV är att vi kan vara först på upphandling. När en kedja börjar överväga EMV så är vårt mål att vi redan ska ha haft kontakt med dem, att de känner till oss.


Kan ni nämna några av era kunder?

När man arbetar med EMV-tillverkning kan det vara lite känsligt att nämna kunderna vid namn. I kundlistan finns dock flera av landets största livsmedelskedjor och ledande food service-företag med skolor, restauranger och vårdinrättningar som målgrupper.

Vilka synergier uppnår ni genom samgåendet?

Med koncerngemensamma inköp kommer vi att kunna förhandla till oss bättre priser. Vår dåvarande styrelseordförande beskrev affären med 1+1=3 vilket vi redan idag känner av genomgående i koncernen. Arbetet är fantastiskt roligt och spännande att därmed se framtiden och alla möjligheter som ges. I och med vår organisation inom ledningen har vi hittat rätt i att komplettera varandra med täta och öppna kontakter. Varje produktionsenhet har idag sin specialkompentens. Nu kompletterar vi båda enheternas specialkompetens inom frys- och färskflöde av bröden. Synergierna uppstår även vid ordermottagning och försäljning.

Kan ni kvantifiera synergierna i pengar och tid?

Synergierna i pengar uppgår till ca 4,8-6,2 miljoner årligen. Det tar alltid lite tid när man ska förflytta viss produktion och operativa funktioner. Vissa synergier kan ta upp till 18 månader innan vi ser den fulla effekten. Andra synergier blir omedelbara. Ett exempel på det är certifieringen. Originalbagarn var på väg att göra en återcertifiering i BRC som är en kvalitetsstandard. Nynäsbageriet hade längre erfarenhet och hade utvecklat rutinerna och kunde hjälpa till med förberedelsen och under själva revisionen för att säkerställa ett AA-betyg till Originalbagarn. Ytterligare fördelar och synergier består i att vi själva har full kompetens vid både löpande och årliga revisioner och slipper konsultkostnader.

Vilka andra certifieringar är viktiga för er?

Utöver att vi är BRC-certifierade vilket vi måste vara för att sälja bröd är vi även EKO-Certifierade och under sensommaren KRAV-certifierar vi oss. Under hösten lanserades två KRAV-märkta bröd vilket vi är speciellt stolta över eftersom hälsotrenderna i Sverige ökar. KRAV-märkningen var ett önskemål från en kund som redan idag är stor inom både Ekologiska och KRAV-märkta produkter.


Hur stor är tillverkningskapaciteten i de båda bagerierna?

Båda produktionsenheterna kan med treskift producera för över 400 miljoner. Vi har totalt 4 tunnelugnar där varje ugn kan tillverka upp till 1500 bröd alternativt 14 000 bullar per timme. Dessutom finns det ett antal stickugnar där vi idag har låg tillverkning. Stickugnarna finns som en möjlighet att tillverka lite mer ”handgjort” snyggare bröd. Vi är sugna på att testa den marknaden och kommer under hösten att skicka ”prover” till befintliga kunder.


Med andra ord, ni kan nästan fyrdubbla omsättningen innan ni slår i produktionstaket?

Det stämmer och mycket ser vi redan i form av nya affärer och en starkare möjlighet att ta fram både produkter och kunskaper från båda enheterna. Det är också en synergieffekt. Tack vare samgåendet mellan bagerierna kan vi arbeta snabbare för att nå en fyrdubbling av omsättningen.


EMV-marknaden är oerhört liten inom bröd jämfört med övriga livsmedel. Vilken utveckling ser ni framför er på den svenska marknaden?

Trenden är att EMV-marknaden växer. EMV-marknaden i Sverige omsätter idag 3-4{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av det industribakade brödet, en marknad som nu ökar. Vad gäller EMV för alla livsmedel är marknaden ca. 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. I England är EMV-marknaden för livsmedel 40{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

Utvecklingen går mot den engelska. Kedjorna vill framhäva sina varumärken. Vi har fått indikationer från både befintliga och kommande kunder att dom själva vill bestämma över sina brödhyllor och sitt sortiment. Vi efterliknar/benchar mot de bröd som ligger på försäljningstopplistan i Sverige över populära mest sålda bröd och då kan vi bidra till en snabbare ökning av EMV-marknaden.


Ni har en liten personalstyrka i förhållande till omsättningen? Hur kommer det sig?

Vi har kostnadeffektiviserat tillverkningen och jobbar mycket med att lägga produkttillverkningen i den produktionsanläggning där det passar bäst och blir mest lönsamt. Eftersom produktionen är automatiserad blir personalen övervakare och kontrollerar att bröden håller den kvalitet som vi och våra kunder kräver. Kärnverksamheten för oss är att baka kvalitativa och säkra bröd i större serier till stora kunder. Sidoverksamhet som distribution, butiksplock, marknadsföring och returhantering är processer som ligger utanför vår affärsplan. Därför kan vi ha en mindre personalstyrka trots stor produktion i en personalintensiv bransch.

Hur ser er försäljningsorganisation ut?

Vi har en liten försäljningsorganisation som arbetar direkt med högsta ledningen i bolaget och även med produktionsenheterna där kunskaperna för framtagning av nya bröd finns. Christer Lundh är försäljningschef för båda enheterna. Christer har över 30 års erfarenhet av brödbranschen och ett enormt kontaktnät som spelplan. Att vi klarar av hela försäljningen med Christer och engagemang från högsta ledningen beror på att vi aldrig förhandlar med butiker direkt utan kommer till inköpsansvarig hos de stora kedjorna. Vi är dessutom så pass stora att kunderna känner till oss. Nynäsbageriet har fram till nu inte haft någon säljare utan har vuxit på merförsäljning genom redan befintliga kunder och även nya kunder som hittat dem när de vill utveckla eller utöka sitt EMV-sortiment.

När och var kommer ni att noteras?

Bolaget har för avsikt att listas på NGM Nordic MTF under våren. Det ska finnas tillräckligt mycket aktier på den öppna marknaden för att gynna en riklig handel. NGM vill därför att minst 10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av bolagets aktier ska finnas tillgänglig på marknaden, en så kallad ”Free Float”. Därför behöver den pågående nyemissionen avklaras först.

Kommer ni att förvärva fler bagerier?

Med tanke på den starka ledning som Originalbagarn fick vid samgåendet med Nynäsbageriet är ytterligare uppköp troliga och en spännande möjlighet för bolaget. Vi tittar för tillfället på ett par potentiella bagerier men prioriterar just nu att hitta alla synergier och möjligheter som sammanslagningen bjuder på.

Hur ser de finansiella målen ut?

Utöver att vara en attraktiv partner tack vare renodlingen, tillämpar vi en öppenhetsprincip gentemot våra kunder. Vi offererar våra kunder en detaljerad specifikation för alla kostnader och vinstpåslaget som uppgår till 12-15{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Bolaget har som mål att alltid komma över 10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i vinstmarginal – EBITDA.

Våra omkostnader runt produkterna är låga vilket gör att vi kan offerera lägre pris och butikskedjorna kan hålla ett mer kundvänligt pris

Originalbagarn är ett utdelningsbolag med ett styrelsedirektiv om att 50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av utdelningsbara medel ska delas ut till aktieägarna.

Fram till år 2020 har vi som mål att komma upp i omsättning på 400 miljoner kronor.

Läs mer om Originalbagarn här.

 
ads

Tips