juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Höja eller sänka – det är frågan

 • maj 16, 2019
 • Redaktionen

Det nya förslaget; sänkt bensinskatt i sommar har idag uppkommit, enligt uppgift till TT.

Riksdagens skatteskott föreslår att riksdagen säger ”ja” till att under ett halvårs tid ta bort det extra skattetillägget (s.k. överindexeringen) om 2% – resulterande i 5-15 öre/liter på bensin och diesel. Detta förslag är uppkommit till följd av att riksdagen i december 2018 tackade ja till moderaternas och kristdemokraternas budgetreservation.

Debatten om bensinskatten är långt ifrån ny men när bensinpriset översteg 16kr/liter var det många som fick nog. Ett resultat av detta är Facebook-grupperna Bensinupproret 2.0 och Bensinupproret 3.0 som trots deras lika namn kämpar från motsatta sidor.

Den 10 april 2019 skapade en 69-årig man från Borås vid namn Janne Berglund gruppen Bensinupproret 2.0 i protest mot bensinprisets höjning till 16kr/liter. En knapp månad efter han startade gruppen har över 500 000 medlemmar gått med i gruppen som resulterade i att Bensinupproret 2.0 blev Sveriges största Facebook-grupp.

Janne blev självklart positivt överraskad över responsen till hans initiativ och betonar vikten i att på grund av den överväldiga responsen kan hans initiativ tas på mer allvar av politiker i Sverige.

”Ju mer vi växer, desto större påtryckningar kan vi utöva. Redan nu måste politiker börja förhålla sig till oss.” Berättar Janne Berglund till SvD.

Men alla håller inte med Janne. Strax efter Bensinupproret 2.0 skapades uppkom nästa facebook-grupp; Bensinupproret 3.0. Denna grupp agerar som motkraft till Bensinupproret 2.0 och anser att bensinpriset är för lågt och bör höjas.

”Vi borde höja bensinpriset för klimatets skull”, säger initiativtagaren Viktor Erik Jensen.

Bensinuppror 3.0 har hittills samlat över 4 000 medlemmar. Viktors grundtanke är att visa allas åsikter i debatten och har sedan gruppens start fått in mycket hat angående gruppens grundtanke.

 
ads

Tips