april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Hur agera på börsen när motståndsnivåer närmar sig?

Sedan turbulensen i somras har börsen återhämtat sig. OMX S30 uppvisar dock fortfarande inte långsiktiga köpsignaler och index är nära en starkare motståndsnivå. Hur ska man positionera sig på börsen? 

OMX S30 har återhämtat en del av sommarfallet men återhämtningen har varit relativt klen. Knappt halva fallet från toppnivåerna är återhämtat. I augusti gav OMX S30 index långsiktiga säljsignaler när indexet etablerade sig under 200 dagars medelvärde och ligger fortfarande kvar under det medelvärdet.

Just nu ligger OMX S30 på XXX samtidigt som 200 dagars medelvärde finns vid 1577. Dessutom möter OMX S30 ett viktigt motstånd i form av en fallande trendlinje vid 1560. Så länge dessa nivåer inte är brutna är den långsiktiga tekniska bilden fortsatt negativ.

Bättre ser det däremot ut för de två stora och viktiga indexen som DAX 30 och S&P 500. DAX 30 har etablerat sig över sitt 200 dagars medelvärde och visar styrka. Ännu mer styrka visar S&P 500 som redan i oktober åter etablerade sig över 200 dagars medelvärde och ligger inte långt ifrån tidigare toppnivå.

På grund av styrkan på de viktiga börserna, kan vi utgå ifrån att även den svenska börsen förr eller senare ger en ny långsiktig köpsignal. Dock börjar de utländska indexen närma sig överköpta nivåer varför det finns risk att det dröjer ett tag innan OMX S30 bryter viktiga motståndsnivåer. Enligt den tekniska skolboken bör man fortfarande vara försiktig på börsen. Rent logiskt har dock tidigare säljsignaler på de stora utländska börserna vänts till nya långsiktiga köpsignaler och det borde bara vara en tidsfråga innan det sker även på den svenska börsen. Kortsiktigt kan index pendla fram och tillbaka men fram tills de stora utländska indexen eventuellt på nytt ger långsiktiga säljsignaler, utgår vi ifrån att OMX S30 inom kort ger en långsiktig köpsignal. Därför kan man ta en högre risk i svenska aktier än vad man kan rekommendera ur ett tekniskt perspektiv. 


 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads