december 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Hur är dina shoppingvanor? -E-handeln i Norden växer snabbast i världen

 • maj 03, 2019
 • Redaktionen

Ökade med hela 25 procent.

Det framgår av en rapport sammanställd av företaget Salesforce, där 500 miljoner kunder världen över fått sina shoppingvanor analyserade.

Under första kvartalet 2019 växte e-handeln globalt med 12 procent, medan ökningen i Norden var hela 25 procent.

Näst mest växte e-handeln i Spanien med 22 procent. Längre ned på listan kommer USA med 14 procent och Tyskland med 12 procent. Trögare gick det i Frankrike, där ökningstakten bara var 4 procent, och i Storbritannien där e-handeln inte växte alls under kvartalet.

Mobiltelefonen är det kommunikationsmedel som ökar mest inom globala e-handel – antalet köp med mobilen ökade under första kvartalet med 34 procent, medan köp med surfplattor och datorer bara växte 2 respektive 3 procent. Denna trend har sett ungefär likadan ut under de senaste kvartalen. Sett till de samlade e-inköpen stod mobilerna och datorerna under kvartalet för första gången för lika stora delar: 46 procent vardera, medan surfplattorna stod för resterande 8 procent.

I Norden är kunderna ännu mer fästa vid sina mobiler. De nordiska kundernas e-handlande med detta verktyg ökade med hela 67 procent under kvartalet, och den mobila trafiken på shoppingsajterna växte med 40 procent. Hos de nordiska kunderna har mobilen sedan några kvartal tillbaka passerat datorn och svarade för 50 procent av köpen, mot datorns 38 procent och surfplattans 11.

Under kvartalet spenderade en genomsnittlig e-handelskund 2:97 dollar per besök på en shoppingsajt. Även mätt på detta sätt sticker Norden ut, med ett snittinköp på 3:93 dollar per sajtbesök under första kvartalet.

 
ads

Tips