oktober 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Hur hanteras källkritik av konkurrensutsatt media?

 • mars 25, 2019
 • Redaktionen

Under pågående artikelserie om näthat, fejknyheter på nätet och hur traditionell lokalmedias källkritik påverkas av ökad konkurrens och bristande resurser, ställde Aktiebladet några frågor till Marie Johansson Flyckt. Marie är ansvarig utgivare för 18 lokaltidningar i Småland med omnejd, och starkt engagerad i frågan källkritik och dess betydelse i en såväl hatfylld som digitaliserad värld.    

2017 var Marie Johansson Flyckt en av journalisterna bakom en debattartikel i Dagens Media tillsammans med Stefan Eklund (Borås Tidning), Anna Lindberg (Östgöta Media AB) och Mikael Rothsten (NWT). Rubriken löd “Gör källkritik till ett ämne i grundskolan”. Texten tog upp hur viktigt det är för den generation som växer upp idag att kunna bedöma information i det allt snabbare internetbruset. Idag utsätts vi nämligen ständigt för den digitala revolutionens baksidor i form av lögner, fejknyheter, näthat och propaganda.

”Källkritik genomsyrar allt”

– Källkritik fanns med i undervisningen sedan tidigare men alla lärare är inte lika engagerade. Därför ville vi lyfta det här i vår debattartikel. Det är ett så pass viktigt med källkritik att jag egentligen tycker att det här borde vara en del av alla ämnen i skolan.  Källkritik genomsyrar allt, säger Marie Johansson Flyckt, som upplevde ett utökat utbyte med just skolor efter att debattartikeln publicerats.

– Ja, vi tog samtidigt fram en låda med utbildningsmaterial kring källkritik. Efter detta har vi varit ute på skolor och informerat om ämnet. Det har varit väldigt uppskattat och vi som skrev artikeln finns i olika delar av Sverige så vi har nått ut till många. Jag blir fortfarande kontaktad av gymnasieskolor, och då åker vi ut och pratar med dem tillsammans med vår ansvarige för sociala medier, berättar Marie Johansson Flyckt.

Det finns en risk i att vilja vara först med en nyhet

Hall Media står förutom papperstidningar även bakom 12 nyhetssajter. Maries engagemang i ämnet källkritik, kombinerat med hennes roll som ansvarig utgivare för ett stort antal lokala titlar, väckte intresset om hur dagens redaktioner inom traditionell media påverkats av den ökande konkurrensen som nämnda negativa aspekter av den digitala revolutionen inneburit. Samt om källgranskningen behöver skärpas hos lokalmedia, vilket Aktiebladet såväl konstaterat som publicerat exempel på.

– Vi har ungefär 140 journalister, som är kunniga inom det här med källkritik. De har koll på sina källor och är medvetna om vikten av att dubbelkolla fakta. Man köper inte bara en historia rakt av. Samtidigt är logiken idag att allt ska gå snabbt. Där märker jag en skillnad jämfört med tidigare, man tvingas numera skärpa sinnena lite mer som journalist. Medvetandegraden är hög, men det finns en risk i att många journalister är heta på att vara först med en nyhet.

Hur hanterar man detta som ansvarig utgivare?

– Ibland får man hålla emot lite när någon är ”het” på att publicera. Man måste ibland säga ”nej, nu kollar vi det här en gång till”. Blir någon annan först med nyheten så är det som det är, men då vet vi i alla fall att det vi gör är rätt. Att göra rätt måste alltid vara överordnat, hellre dubbelkolla än att vara först. Samtidigt är det bra att den här dynamiken finns, så att inte alla sitter och håller emot. Men håller man dialogen levande och kollar varandra så fungerar det bra.

– Med minskade resurser och därmed färre journalister finns också mindre tid till att kolla upp saker och göra bra journalistik. Allt detta riskerar att bli en ond cirkel. Men vår filosofi är att hellre publicera få artiklar än att ösa på med många utan ordentlig källgranskning. Trovärdigheten är vårt viktigaste kapital.

Vad gör ni mer för att försäkra er om att en god källkritik föregår det som sedan publiceras?

– Vi är ute och pratar med medarbetare och de lokala nyhetscheferna med jämna mellanrum. Vi ser till att de tänker på samma sätt som vi. De vet hur viktigt det här är och är mycket noggranna. Men man måste hålla det här samtalet levande. I en så stor organisation som Hall Media, och med så många titlar, är det här oerhört viktigt. Man måste kunna lita på sina medarbetare och sprida värdegrunden så att de vet vad de har att har att förhålla sig till.

– Vår filosofi är också att man ska känna att man alltid kan ringa om det är något. Det handlar ofta om magkänsla när man som journalist får information från en källa. Känner man att det är något som skaver är det mycket bättre att dubbelkolla med en kollega.

– Våra liveredaktörer som sitter och lägger ut material, fungerar också som en slags kontrollstation.  Men att sprida kunskapen inom organisationen, att ha en levande diskussion och att vara så tillgänglig som möjligt för medarbetare är nog det viktigaste.

Vad kan samhället och vi själva göra för att vända den negativa trenden i den annars positiva digitala revolutionen? Borde exempelvis lagar och regleringar ses över?

– Jag tror att kunskap och information är viktigare än lagstiftning. Det är svårt att lagstifta fram medvetenhet om källkritik och dess betydelse. Att ha källkritik som en naturlig del i undervisningen är självklart. Detta finns som sagt idag men man behöver öka det och väva in det i så många ämnen som möjligt.

– Vi som representerar media har också ett stort ansvar i att vara transparanta. När vi blir ifrågasatta ska vi kunna förklara hur vi jobbar. Vi kan självklart inte avslöja vilka våra källor är, men vi kan berätta vilken typ av källor det är och att vi till exempel har flera källor. Man ska inte vara rädd för att visa hur man jobbar. Om det handlar om en större granskning, där man fått in många frågor från läsare, kan man till exempel göra det i form av en krönika. Öppenhet är ledordet, och en klok publicist vet var gränsen går, säger Marie Johansson Flyckt.

 
ads

Tips