March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Hur hög är normalräntan?

Riksbankschefen Stefan Ingves talade så sent som förra hösten om en normalränta på 4 procent. Vi ifrågasatte hans teori. Enligt rapporter gör förra FED-chefen Ben Bernanke det också. Vad är att betrakta som en normalränta?

Sedan Ben Bernanke avslutade sin tjänst som chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve har han erbjudit sig att luncha med de som är intresserade av hans åsikter och insikter för priset av 250 000 USD. Många kapitalförvaltare har nappat på erbjudandet för att få höra “insidertips” om ränteresonemangen och framtiden. Enligt rapporter i finansmedia drar de som har ätit lunch med Bernanke slutsatsen att räntorna förblir lägre i framtiden än de tidigare har trott. Den slutsatsen bekräftas också av rörelserna på räntemarknaden. Långräntorna har fallit kraftigt under det senaste halvåret.

Antagandet om att fyra procent är en normalränta baseras på historiska räntor. Förutom en kort period under den senaste tioårsperioden har dock reporäntan inte varit på fyra procent. När den väl var det under den korta perioden resulterade det i den starkaste konjunkturnedgången sedan 1930-talet.

Om Ben Bernanke med en förväntad livstid på i vart fall 20 år inte tror att en ränta på fyra procent kommer att vara en normalränta under hans livstid och den under den senaste tioårsperioden inte har varit att betrakta som normal på den nivån, vad finns det för skäl att betrakta en ränta på fyra procent som en normalränta?

Så länge som inflationsmålet förblir 2 procent, ligger troligen normalräntan någonstans mellan 2 och 3 procent och möjligen ännu lägre. I dagsläget finns det dock inget som indikerar att ens en så “hög” ränta skulle vara en normalränta i Sverige. I Sverige har vi negativ inflation trots tillgångspriser på topp och en rimligt värderad valuta. Vad händer den dagen då tillgångspriserna åter vänder nedåt eller kronan stärks? Allt indikerar på att Ben Bernanke har haft rätt och vår Riksbankschef fel. Märk väl att Ben Bernanke dessutom talar om USA, ett land där konjunkturåterhämtningen har kommit längre och där inflationen är högre än i Sverige.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.