januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Hur man konstant levererar bra resultat i sin aktiehandel

 • augusti 09, 2013
 • Redaktionen

Per-Åke Nordenhög driver Börsvinnare Sverige AB som ger ut det dagliga marknadsbrevet Market Outlook vars historiska utveckling sticker ut som något utöver det vanliga. Här intervjuas han av David Lenrick som ska klargöra hur Börsvinnare lyckats så väl under så lång tid.

 

Basportföljen har levererat starkt under första halvåret, +20{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med index som ligger på +10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Hur har tidigare resultat sett ut?

– Historiskt har vi haft ett väldigt bra resultat gentemot index och sedan starten 2005 har vi endast tappat mot index under ett år, det var 2010. Utmärkande är ju att vi har lyckats oerhört bra gentemot index under de år när börsen fallit. För att kommentera årets utveckling måste man även betänka att vi under i stort sett hela året legat med halva portföljvärdet i likvida medel så baserat endast på aktieinnehaven så är utvecklingen nära det dubbla.

Vad krävs för att lyckas åstadkomma så bra resultat?

– I Basportföljen fokuserar vi på innehav som är långsiktigt intressanta. Det handlar om att identifiera bolag som har bra tillväxt, är lönsamma och samtidigt inte är för högt värderade men det viktigaste för ett långsiktigt intressant bolag är ledningen. Det finns dock en rad andra faktorer som också är intressanta och mycket viktiga.

Idag lyckas vi främst hitta troliga börsvinnare bland mindre bolag och det beror på att banker och större institutioner har dragit ner analyskapaciteten och fokuserar främst på större bolag. Det gör att det går att göra fynd genom att leta bland små bolag men man måste göra sin läxa och förstå bolagen. Vi anstränger oss extra mycket och det ger resultat.

Vad kan man mer läsa om i Market Outlook?

– Som prenumerant på Market Outlook får man dels ett morgonbrev varje morgon med indexanalyser och viktiga makrohändelser samt även kommentarer om viktiga bolagsnyheter och Dagens Aktie. Som komplement till detta kommer också två veckobrev. Det ena innehåller en djupare analys av aktiemarknaden och andra finansiella marknader och det andra långsiktiga aktieanalyser och uppföljning av Basportföljen.  

Varför ska man prenumerera på Market Outlook?

– Vårt mål är att göra ett komplett marknadsbrev. Att läsaren ska kunna göra affärer helt och hållet enligt marknadsbrevet och få en god avkastning som man själv har överblick över. Man ska prenumerera på Market Outlook för att det är en källa som man kan lita på. Den som följer råden över en längre serie av affärer gör en vinst helt enkelt. För att ha stor nytta av Market Outlook behöver man naturligtvis inte bara göra affärer endast efter våra råd utan många vana investerare plockar själva fram sina investeringskandidater men använder Market Outlook som en tipskälla. Det räcker med en bra affär så är prenumerationskostnaden betald och dessutom kan man få mycket ”matnyttig” information i våra veckobrev. 

Gör även experter fel?

– Absolut, haha. Det är inte alla affärer i Market Outlook som går med vinst. Men det behöver de inte göra heller. Vinstaffärerna är i snitt mycket större än förlustaffärerna så över en serie affärer blir det alltid ett positivt resultat. Det bottnar i rätt strategi och att man håller sig till den konsekvent. Resultatet blir tydligt när man tittar på vår historiska avkastning.

Du nämner strategi, kan du utveckla det?

– Det är en komplicerad fråga och jag är rädd för att jag inte kan ge ett fullständigt svar. Det finns ingen universal strategi för vinster på kapitalmarknaden. Vad det handlar om är att hitta en statistisk fördel, så kallad edge. Med fördel menar jag att om man gör en serie affärer så ska det resultera i att man uppfyller målet med förvaltningen. Till exempel att slå index eller att ge en positiv avkastning men målen kan vara väldigt olika. Var man sen hittar sin statistiska fördel kan vara allt ifrån fundamentala till tekniska eller kalendermässiga grunder. Om man till exempel kan säga att en portfölj innehållande aktier med P/E-tal under 7 skulle ha överträffat index under 75 av de senaste 100 åren är det ett exempel på en statistisk fördel. Men åter, tålamod krävs. Man behöver hålla sig till strategin även när resultaten tillfälligt är ofördelaktiga. Det förutsätter dock att man har gjort sin läxa och är säker på att man har en statistisk fördel över tid.

Vad skiljer Market Outlook från andra marknadsbrev / Vad är det som Market Outlook till ett bra val bland andra informationskällor?

– Till att börja med kan jag säga jämn och hög avkastning. Vi har lyckats fantastiskt väl under en lång tid och det som jag vill lyfta fram är den jämna avkastningen vi har uppvisat. Det finns andra marknadsbrev som också kan visa upp en bra historik men mig veterligen visar ingen en lika jämn avkastning som vi gör. Titta bara på 2008… De som prenumererade på andra marknadsbrev då förstår nog vikten av en källa som alltid levererar. Man kan lita på oss i både bra och dåliga tider. Vi heter inte Börsvinnare utan anledning

Läs mer om Börsvinnare Market Outlook och teckna din prenumeration här.  

 
ads

Tips