oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • Idag den 20 september sker en global skolstrejk som en inledning till en hel vecka med olika aktioner.

Idag den 20 september sker en global skolstrejk som en inledning till en hel vecka med olika aktioner.

 • september 20, 2019
 • Redaktionen
Den 23 september har FN:s generalsekreterare kallat in till ett extrainsatt klimatmöte på grund av de stora skolstrejkerna och nästa fredag den 27 september är det dags för ännu en global storstrejk. Även tusentals arbetsplatser och fackföreningar kommer delta och sammanlagt förväntas miljontals människor att ge sig ut på gatorna för att kräva en bättre miljöpolitik.

Mänskligheten står inför ett helt nytt paradigm i klimat- och samhällsutvecklingen, vilket förutsätter en förändring av våra tankemönster och beteenden. Under de senaste århundradena har vi utvecklats från att leva i jordbrukssamhället till industrisamhället. En resa på gott och ont. Industrialismen och tillväxten har och ena sidan bidraget till att ekonomiskt och socialt förbättra livet för en stor del av mänskligheten, något inte minst den framlidne Hans Rosling rapporterat om. Den andra sidan av industrialismen har medfört en omfattande klimatpåverkan i kombination med vårt nuvarande sätt att leva. Mänskligheten står därför nu på tröskeln till det nya globala och digitala samhället med, enligt vetenskapen, en omfattande klimatutmaning att hantera.

Huruvida behovet av förändringen är nödvändig eller inte finns det delade meningar och insikter om. En sak är dock säker att vi behöver agera nu, innan utvecklingen går överstyr. Nya insikter tar tid att förmedla. En gång i tiden kämpade människor med att förklara att jorden inte var platt utan rund baserat på vad vi dittills kunnat uppfatta och man slås idag av likheten i tankemönster när man idag hör individer säga att vi inte står inför en klimatkris.

På kinesiska består ”kris” av två tecken varav det ena betyder en ”allvarlig möjlighet” och den andra ”en möjlighet”. Idag har vi att hantera både perspektiven och när vi lyckas med det har vi alltmer etablerat oss i ett nytt paradigm i världens utveckling. Under alla omständigheter är det oerhört intressant att leva i detta tidevarv då så mycket går att uträtta för att skapa en bättre värld, bara vi inser behovet och vill vara med och agera.

Fridays For Future-rörelsen startades förra hösten efter att Greta Thunberg inlett sin klimatstrejk i augusti. Idag ett år senare hålls skolstrejker för klimatet runt om i hela världen. Miljömedvetna ungdomar skapar världsomfattande klimatnätverk. Fridays For Future har på mindre än ett år växt till en global rörelse som skapat demonstrationer med miljontals deltagare.

På måndag den 23 september har FN:s generalsekreterare kallat in till ett extrainsatt klimatmöte som en effekt av skolstrejkerna.

– Vi behöver att alla är med. Utsläppskurvan måste drastiskt peka neråt redan nästa år om vi ska kunna ha en chans att stanna under 1.5 graders global uppvärmning. Men både de globala utsläppen och Sveriges utsläpp stiger. Politikerna måste gå från ord till handling nu, om vi inte vill riskera en samhällskollaps, säger Isabelle Axelsson, organisatör i FridaysForFuture Stockholm.

Klimatstrejkerna under kommande vecka förväntas bli de största någonsin och antalet deltagare är på förhand betydligt fler än under demonstrationerna 15 mars då över 2 miljoner personer deltog världen över. Unga människor som engagerar sig för klimatet och mänsklighetens överlevnad, något som är en gemensam fråga över generationsgränserna och även näringslivet börjar nu att vakna upp.

Kraven från Fridays For Future till politiker och makthavare är följande:
• Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer
• Följ Parisavtalet och bevisa det
• Lyssna på klimatforskningen
• Miljö- och klimaträttvisa för alla.

Källa: Sprinkle Daily / Fridays For Future

 
ads

Tips