augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Inbrottstjuvarna tar inte semester

 • 2020-07-27 06:34
 • REFH

Fler stannar hemma på grund av coronapandemin. Trots det har antalet inbrott och inbrottsförsök endast varit något färre hittills under sommaren, jämfört med sommaren i fjol.

Polisen rekommenderar att man fotograferar sina värdeföremål, då kan chansen vara större att man återfår dem om de blir stulna.

1 519 inbrottsförsök och fullbordade inbrott inträffade mellan den 1 juni och den 14 juli i år. Det är något färre än under samma tidsperiod förra året, då siffran låg på 1 618.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för inbrott är att prata med sina grannar. Dels kan de upptäcka misstänkt aktivitet kring bostaden när man är borta, dels kan de hjälpa till att få hemmet att se bebott ut.

– Grannarna kan till exempel klippa ens gräsmatta, lägga hushållssopor i sopkärlen då man är bortrest och gå en runda i trädgården och se om det är något som ligger framme som inte gjort det tidigare. Är man bortrest ska det se ut som att det är aktivitet i bostaden och området, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare med ansvar för bland annat bostadsinbrott, vid polisens nationella operativa avdelning.

Liten chans att få tillbaka föremål
Det är bra att fundera över vad man förvarar hemma och vad man riskerar att förlora, om det skulle vara så att ett inbrott trots allt sker. Man ska exempelvis inte ha stora mängder kontanter hemma.

– Man ska inte ha värdeföremål framme och man ska ställa sig frågan vilket sentimentalt värde arvegods och unika saker, som man förvarar hemma men inte använder, har för en. Chansen att få tillbaka sina värdeföremål är statistiskt ganska liten, säger Damir Celebic.

Fotografera föremål
Polisen rekommenderar att man fotograferar eller filmar sina värdeföremål. Fotona kan man gärna förvara i ett bankfack.

– Hittar vi föremålen i samband med exempelvis husrannsakningar eller kontroller av bilar så är det viktigt att man kan söka i våra system och matcha föremålen till polisanmälningar, säger Damir Celebic.

Om ett inbrott sker ska man berätta om det för sina grannar. Risken finns att inbrottstjuvarna slår till igen.

– Inbrott har en tendens att återkomma i närheten i närtid, och att det blir en serie av brott, säger Damir Celebic.

 
ads

Tips