januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Inflationen förväntas ej hindra Riksbanken att höja räntan

 • november 13, 2019
 • Redaktionen

Inflationen i oktober var något lägre än Riksbankens prognos. Nordeas analytiker tror ändå att det blir en räntehöjning i december.

KPIF (KPI med fast ränta) var oförändrat i oktober jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var oförändrade priser respektive +1,5 procent. Riksbankens prognosbana, som publicerades den 24 oktober, pekade mot en KPIF-inflation på 1,6 procent i oktober.

I september var KPIF-inflationen 1,3 procent.

KPI var oförändrat i oktober jämfört med föregående månad och steg 1,6 procent i årstakt. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,6 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,7 procent.

I september var KPI-inflationen 1,5 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i oktober, jämfört med 1,6 procent i september. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,7 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent.

Källa: Direkt/VA/Di

 
ads

Tips