juli 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Inget verkar stoppa långräntorna

 • 2013-08-19 13:52
 • Redaktionen

Långräntorna har stigit kraftigt under de senaste månaderna och i dagsläget verkar inget kunna stoppa ränteuppgången. För varje dag tickar långräntorna uppåt och frågan är hur länge uppgången fortsätter?

Den svenska tioåringen har stigit till 2,42 procent och har nått en ny topp i uppgångsfasen. Samma stigande tendens kan vi se globalt. Bakom uppgången ligger dels förväntningar om starkare konjunktur och dels farhågor om vad som kommer att hända när världens viktigaste centralbank drar tillbaka sitt stöd från den amerikanska statsobligationsmarknaden.

De nuvarande räntenivåerna betyder att marknaden börjar tro på centralbankernas inflationsmål. Eller i vart fall visar osäkerhet kring tidigare antagande att inflationsmålen kommer att missas under merparten av den kommande tioårsperioden.

Betraktar vi utvecklingen i svensk ekonomi kan vi i dagsläget inte se några tecken på ett större kommande inflationstryck. Istället talar det mesta för en dämpad inflationstakt. Således är frågan om räntenivåerna istället har börjat inbjuda till investeringar i långa räntepapper?

Det kan mycket väl vara så att nuvarande räntenivåer är för höga i ett längre perspektiv. Det är svårt att se en blomstrande högkonjunktur i spåren av återhämtningen från finanskrisen. Efterverkningarna kommer inte att ha ebbat ut till fullo under flera år framöver. Det talar tidigare erfarenhet från finanskriser för. Temporära cykliska inflationsuppgångar kommer vi dock med all säkerhet att se. Ett bestående höginflationstryck förefaller dock inte som troligt. Och det talar för låga långräntor under de närmaste åren. Större långränteuppgångar i kombination med större prisfall för obligationer är att betrakta som köplägen.

Kortsiktigt kan dock långräntorna fortsätta att klättra. Trenden är för närvarande för stark för att man ska gå emot den. Den svenska tioåringen är troligen på väg upp till 2,50 procent men med största sannolikhet inte mycket högre än så. 

 
ads

Tips