december 9, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Inte lika starka siffror som i fjol – Intäkterna minskar i Mag Interactive

 • juni 26, 2019
 • Redaktionen

Det börsnoterade spelbolaget redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet.

Omsättningen i First Nort-listade Mag Interactive , bolaget bakom spel som QuizDuel, Ruzzle och WodBrain, uppgick till 48,3 miljoner kronor det tredje kvartalet.

Det kan jämföras med en omsättning på 51,2 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. En minskning med totalt 6 procent. Samtidigt är det en ökning med 18 procent mot det andra kvartalet i år.

“Vår strategiska förändring med ökat fokus på multiplayerspel får allt större genomslag i verksamheten. Vi kan nu se att cirka 75 procent av omsättningen är hänförlig till multiplayerspel”, säger vd Daniel Hasselberg i en kommentar och fortsätter.

“Trenden med kvartalsmässig tillväxt fortsätter med en omsättning som denna gång är 18 procent högre än föregående kvartal. Det är positivt att vi börjar se resultat av vår strategi och vi fortsätter på den inslagna vägen som vi anser har mycket mer att ge framöver.”

Spelbidraget minskade med 12 procent till 27,5 miljoner kronor (31,1). Antalet dagligt aktiva användare var 2,1 miljoner (2,9) medan månatligt aktiva användare var 7,3 miljoner (9,7).

Ebitda-resultat blev 0,5 miljoner kronor (5,4), med en ebitda-marginal på 1,0 procent (10,5).

Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före skatt var -4,5 miljoner kronor (1,4).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,5 miljoner kronor.

 
ads

Tips