april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Intervju: Fortnox – Vi krattar för både breddat produkterbjudande och utlandsexpansion

Intervju: Fortnox – Vi krattar för både breddat produkterbjudande och utlandsexpansion

Fortnox var först ut i Sverige med att erbjuda webbaserade programvaror som bokföring och crm i molnet. Bolaget är lönsamt och ledande på den kraftigt växande svenska marknaden. Efter en längre period med långsamt stigande aktiekurs så har aktien, som noterades på NGM 2007, mer än dubblats senaste året. Värderingen är alltjämt hög men matchas av tillväxten och bolagets affärsmodell med löpande abonnemangsintäkter är en potentiell kassako. 

 

Vi når VD Jens Collskog på telefon;

 

Ni har tidigare kommenterat att ca 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av marknaden idag har övergått från lokalt installerad programvara till molnet. Hur fort går utvecklingen, hur ser det ut om tre år?

 

– Jag skulle tro att vi om ungefär tre år passerar 50 procent, det känns som en ganska rimlig och sansad gissning. Det skulle också kunna gå ännu fortare men utvecklingshastigheten beror samtidigt på många faktorer som ligger utanför vår kontroll. 

 

Vilka faktorer är det som driver marknadsutvecklingen?

– Webbaserat är ett mycket mer behagligt sätt att arbeta på och man slipper fundera på uppgradering och backuper. Man kan arbeta från vilken enhet man vill, vilken plats man vill och tillsammans med vem man vill, det ger en helt annan frihet.

Webbaserade lösningar är det vanliga idag, människor är vana vid Facebook, man lyssnar på Spotify, twittrar och använder Dropbox. För dagens 20-åringar som startar företag och som kommer att starta företag är det en självklarhet att man jobbar i webbaserade lösningar. Den gamla modellen – att köpa och installera program och ansvara för sina egna backuper är helt obekant för dem. 

En annan faktor som driver på utvecklingen är att de stora redovisningbyråkedjorna helt har gått över till att rekommendera webbaserade lösningar till sina kunder. Deras marknadsföring är helt inriktad på portaler, PWC:s lansering av MyBusiness är ett exempel. 

Samtidigt har också tidigare nackdelar med webbaserat försvunnit, idag får du samma prestanda i ett webbaserat program som i ett lokalt installerat program. För några år sedan brottades vi fortfarande med den skillnaden. Redovisningskonsulter var så snabba på tangentbordet att webblösningar ibland inte riktigt hängde med. Men den prestandaskillnaden finns alltså inte längre. 

 

Hur resonerar ni på lite längre sikt i takt med att allt fler företag går över till att hantera sin programvara i molnet. Ser ni främst tillväxt i ett breddat produkterbjudande eller genom exempelvis expansion utomlands?

– Vi krattar för båda delarna kan man säga. Ett exempel på breddning av vårt erbjudandet är factoringtjänster, som vi släppte en pressrelease om förra veckan, tjänsten innebär att vi också kan hjälpa våra kunder med likviditetshantering. Vi breddar också sortimentet via plustjänster, där kunden betalar per transaktion, som exempelvis kreditupplysning direkt från kundregistret och möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor. Det ger stigande intäkter per kund men viktigt att notera är att intäkterna stiger på grund av att vi levererar mer värde – inte för att vi höjer våra priser. E-fakturan ersätter till exempel kundens kostnads- och arbetsmoment för att skriva ut fakturan, lägga i kuvert, sätta på porto och transportera till brevlådan. Vi levererar alltså en ”effektivare vardag” som ersätter kundens befintliga kostnader och administration. 

Breddning av sortimentet handlar också mycket om automatisering av processer som tidigare har utförts manuellt. Som exempel kan nämnas manuell stansning av leverantörsfakturor, in- och utbetalningar och manuell avstämning av checkkonton. Idag byggs det systemstöd för att automatisera alla de här processerna och intäkterna från automatiseringen kommer ju vår bransch till godo. Samtidigt försvinner det intäkter från redovisningsbranschen men det här är en naturlig förändring som i slutändan drivs av kunderna. Redovisningsbyråerna ställer också om på ett väldigt bra sätt till mer pro-aktiva tjänster såsom rådgivning. 

 

Ni har en konkurrent som erbjuder automatisering i form av att bokföringen kan kopplas direkt till händelser på bankkontot. Hur ser ni på den lösningen?

– För de allra minsta företagen, cirka 0-2 anställda, så finns det rätt smarta lösningar där man bokför direkt utifrån kontoutdraget. Vi för faktiskt dialog med alla större banker i Sverige där vi diskuterar motsvarande upplägg och samarbeten. Vi tror att det går utforma tjänsten så att den blir ännu ett snäpp vassare och mer effektiv. En lösning som vi redan har på plats är att kunden automatiskt kan skicka och ta emot betalfiler direkt mellan banken och Fortnox utan att behöva spara ner filen på den egna hårddisken. Jag tror vi kommer att få se en stark utveckling av den här typen tjänster de närmaste åren med affärsystemleverantörer i samarbete med bankerna. 

 

Hur ser ni på möjligheterna att expandera utomlands?

– Jan Älmeby (Fortnox grundare reds.anm) lämnade Fortnox AB under våren 2010 och startade Fortnox International för att lansera Fortnox produkter i fyra länder; England, Tyskland, Polen och Finland. Fortnox International har idag bytt namn till FINT AB men har alltså rättigheten att använda Fortnox varumärke och lansera de program som vi producerar i de här fyra länderna. Alla andra länder, som Norge, Danmark, Holland, Estland och så vidare är tänkbara marknader för oss, avtalet är alltså inget som begränsar oss. Avtalet är också utformat så att vi får en royalty mot att de får använda varumärket och programmen och den royaltyn börjar ticka från 2015.

 

Har du någon uppfattning om hur fördelningen mellan lokalt installerad programvara och molnet ser ut i övriga Europa och USA?

– Jag har inga exakta procentsiffror men känslan är att Sverige ligger längst fram. Om jag skulle gissa så finns det inget annat land som ligger i närheten av 25 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} webbaserat. 

 

Fortnox har under hösten lanserat en ny teknisk plattform som bland annat innebär ett modernare användargränssnitt och bättre prestanda. Investeringen är bolagets hittills största och har tagit ungefär 35 manår att utveckla. Övergången till den nya plattformen sker stegvis under hösten och nästa år. 

 

Den nya tekniska plattformen gör det enklare att integrera Fortnox program med program från andra systemleverantörer. Är det ett steg mot att Fortnox också ska hantera betydligt större kunder?

– Ja, det kan man säga. För kundernas del innebär den nya plattformen flera fördelar såsom förbättrad prestanda, effektivitet och användargränssnitt. För oss som leverantör så innebär den nya plattformen att vi får en mer objektorienterad kod som gör att vi kan producera ny funktionalitet i mycket högre takt jämfört med den gamla plattformen. Det innebär dels att vi snabbare kan addera funktionalitet som attraherar större företag men också att vi får ett bättre integrationsgränssnitt och på det viset kan anpassa vårt erbjudande till olika branschanpassade system. Det öppnar för att Fortnox på ett bättre sätt kan bli del av mer omfattande affärer, exempelvis Fortnox tillsammans med ett kassasystem för butiker eller tillsammans med ett arbetsordersystem för hantverkare. Vi behåller vårt koncept att leverera standardsystem men kan samtidigt kan nå målgrupper som behöver anpassning till branschspecifika system.  

 

Vilken typ av samarbeten bedömer ni som mest intressanta framöver? 

– Samarbeten med redovisningsbranschen är väldigt viktiga redan idag och kommer fortsättningsvis vara viktiga samarbeten. Här tar vi andelar och får fler och fler byråpartners varje vecka. Som återkoppling till förra frågan så tror jag att samarbeten med integrationspartners, också på marknadssidan, kommer att öka i omfattning. Vi kan gå ut till en viss bransch och erbjuda en ”enklare och effektivare vardag” tillsammans med en leverantör som redan levererar lösningar inom exempelvis snickeribranschen. Andra typer är branschorganisationer och föreningar som uppskattar att redovisningen är lättillgänglig i webbaserade lösningar och att rapporter från alla underavdelningar ser likadana ut. Vi har också inlett täta samarbeten med NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet där vi har gått in som guldsponsor och medverkar på fler och fler av deras event. Det är en också en viktigt typ av samarbeten. 

 

Är det en konkurrensutsatt miljö och utmanande att föreslå nya samarbeten eller är det fortfarande ganska behagligt?

– Både och kan man säga. I vår bransch så är det egentligen bara vi och Visma som jobbar aktivt på det här sättet. Det finns egentligen inga andra aktörer som är inne och visar intresse eller försöker markera revir. 

 

Räknar ni med att konkurrensen om kunderna hårdnar framöver? Kan du nämna några svenska eller utländska aktörer som sticker ut?

– Nja, Visma kommer nog att bli vår tuffaste konkurrent i Sverige. Visma har en plattform som vänder sig mot större företag idag men som man kan misstänka att de vill skala ner för att även passa företag i den kategorin som vi riktar oss till. Vismas koncernchef Øystein Moan gick för något år sedan ut och sa att allt som Visma levererar ska vara webbaserat år 2015. 

Oj, då får de jobba snabbt…

Ja, jag tror inte riktigt att de kommer klara det men de är i alla fall tydliga med sin ambition att gå över till webbaserade lösningar. 

 

Ni har rekryterat drygt 15 personer i år, räknar ni med att rekrytera i samma takt även nästa år?

Det blir nog inte en högre takt nästa år, så den procentuella personalökningen kommer att minska. Jag skulle tro att vi har ett år framför oss med ungefär samma antal nyrekryteringar. I år har vi rekryterat främst på utvecklingssidan och det kommer nog hålla i sig under nästa år men med en viss förskjutning mot marknadssidan. 

Eftermarknaden och en hög kundnöjdhet är också väldigt viktigt. Det räcker inte med att bara säga att vi tar hand om våra kunder – vi måste också leva upp till det varje dag för att behålla vårt goda rykte. 

 

Kan du säga något mer om vad ni planerar att lansera under 2014?

Det är dels ett par nya moduler som jag inte kan gå in närmare på men det handlar om logisk vidareutveckling av nuvarande erbjudande. Vi ser att det finns några luckor och behov av systemstöd som ligger kant i kant med det som vi erbjuder idag. Utbildning är också fortsättningsvis ett intressant område. Efterfrågan finns och vi ser att kunderna vill köpa utbildning av oss både inom våra egna program men också inom redovisning, löner och exempelvis skattefrågor. Vi levererar gärna den här typen av tjänster till våra kunder och ser att det finns en stor potential inom det här området. Vi breddar vårt varumärke även som kunskapsleverantör. 

 

Fortnox växer stadigt under lönsamhet. Du själv har arbetat som försäljningschef sedan starten och tillträde som VD för snart tre år sedan. Odlar ni någon speciell företagskultur? Har ni något motto som du gärna upprepar?

Ja absolut, vi jobbar verkligen med att upprätthålla en företagskultur och det är en utmaning när man växer snabbt. Nu är vi uppe i 87 anställda och då ställs det på sin spets.  Att behålla en företagskultur för alla avdelningar är ett skäl till vi inte ”outsourcar” något utan behåller all utveckling och support ”inhouse”. Det handlar också om små saker som att vi bara har ett fika- och lunchrum där alla samlas. 

Vår motto är ”Småföretagarens bästa vän” och det använder vi både internt och externt. Vad det innebär för den dagliga verksamheten är något som vi hela tiden diskuterar. Vad innebär det till exempel i supporten, hur ska man beta sig i samtal och hur ska man engagera sig. Det samma gäller ju också på utvecklingssidan och alla andra avdelningar, att man hela tiden har med sig det mantrat i det man gör. Supportavdelningen sitter i ett öppet landskap och det är härligt att gå över dit, ställa sig i mitten och bara njuta av sättet som de hanterar kunderna på. Något annat som vi också pratar mycket om är att vi ska ha ett ödmjukt gränssnitt mot marknaden. När vi står på scenen på en roadshow, i telefon med kunder eller på en mässa så är det viktigt att inte uppfattas som märkvärdiga eller skrytsamma. Det tycker jag man kan se på mässor att andra ibland går bort sig i och det blir oattraktivt gentemot kunderna. Vi försöker vara lite mer småländskt genuina.

 

Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Läs mer om bolaget på www.fortnox.se

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads