februari 27, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Investera i småbolag

 • augusti 26, 2013
 • Redaktionen

Med tiden har antalet analytiker som analyserar enskilda bolag minskat och det drabbar i första hand de mindre bolagen som då inte är lika ”lönsamma” att analysera för de större aktörerna på marknaden. Alltmer av handeln på Stockholmsbörsen övertas av utländska firmor som inte är lika intresserade av våra småbolag.

Som småsparare i aktier finns det mer fördelar att satsa på mindre bolag om man är lite påläst och vet vad man gör. I annat fall är det tvärt om, då är det betydligt högre risk i småbolagen. 

Om man inte är så insatt i detta eller känner osäkerhet inför att själv analysera och välja småbolagsaktier så föreslår jag att man istället titta efter småbolagsfonder som, och det är viktigt, har haft en historiskt bra utveckling. Det är också viktigt att man samtidigt kollar så det varit samma fondförvaltare hela tiden. 

Risker

De stora bolagen på till exempel Large Cap listan är ju mer eller mindre genomanalyserade och där är risken mindre att det finns något dolt i siffrorna som man som småsparare lätt missar och dessutom är de större bolagen mer diversifierade, det vill säga att de har oftast flera olika produkter och säljer på fler marknader än vad många små bolag gör så det minskar också risken jämfört med småbolagen.  

En varningsflagga bör hissas för de bolag som är marknadsnoterade på listor mer lite mindre strama regelverk såsom First North och NGM MTF. Där är det extra noga att man kontrollerar siffror i rapporter och är vaksam på olika varningssignaler. Det finns en viss risk i för att man råkar ut för bolag som ägnar sig åt oegentligheter eller helt enkelt bolag med inkompetens i ledning och ägare. Oegentligheterna kan bestå av att man låter påskina att bolaget går betydligt bättre än vad det egentligen gör och man på olika sätt skapar uppmärksamhet för bolaget och sedan säljer egna aktier efter uppgång och därefter faller aktien snabbt, så kallad pump and dump. 

Ett annat viktigt kriterie att titta på när man väljer småbolag är att man väljer bort bolag där aktien har väldigt låg omsättning för då kan det lätt bli så att man blir låst i sitt innehav och inte kan sälja utan att dra ner kursen för mycket. 

Timing

Timingen är också viktig om man handlar med små bolag eftersom de ofta har ett högre Beta-värde än stora bolag och det gör att när börsen generellt går bra så går småbolagen ännu bättre och tvärt om när börsen backar, det vill säga aktierna rör sig mer än börsen i genomsnitt, både uppåt och nedåt. 

Ledning

Har man möjlighet att analysera bolag själv så anser jag att det viktigaste i ett litet bolag är ledningen. Det är A och O. Jag köper hellre ett bolag med en bra ledning men mindre framgångsrika produkter än tvärt om. En duktig och kompetent ledning kan lotsa bolaget rätt genom alla hinder, fattar rätt beslut och hitta möjligheter som en sämre ledning inte gör. Därför är historiken viktig om det varit samma personer i ledningen en längre tid. Har man nyligen bytt ledning, försök ta reda på vad de gjort tidigare och vilka resultat de uppnått. 

Titta även på ledningens ersättningar om de växer omotiverat. Befinner sig bolaget i en bra trend och vinsterna växer är det ju inte omotiverat att ersättningarna ökar men det finns många exempel på där trenden i bolaget går åt fel håll men där ledningen ändå tar ut höga ersättningar. 

Andra positiva saker i ett intressant småbolag är om ledningen äger en större post eller regelbundet köper aktier i det egna bolaget. En annan sak som tyder på finansiell styrka är att bolaget lämnar utdelning men det är inget krav. I många små bolag med stark tillväxt gör pengarna mer nytta i bolaget och bör därför inte delas ut. 

Ekonomi

Andra viktiga faktorer om man väljer småbolag själv är att titta på finanserna, är bolaget skuldsatt är det viktigt att man har positivt kassaflöde och följ trenderna i omsättning, bruttomarginal och vinstutveckling.  Titta även på det finansiella om det kan vara så att en hög omsättningstillväxt inte är organisk utan att man helt enkelt köper tillväxt och ökar skuldsättningen omotiverat. Sker det under längre tid och skulderna regelmässigt ökar är det en tydlig varningsklocka.

Det är ju självklart så att ett mindre bolag har mycket större möjligheter att hålla en högre omsättningstillväxt än vad ett stort diversifierat bolag har och det gör det ju lockande att hitta bra bolag som har förutsättningar att växa snabbt med lönsamhet. Dessa bolag finns bland våra mindre bolag på börslistorna men det gäller bara att hitta dem.