augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Investeringsmöjlighet i samband med offensiv nyemission

 • 2016-12-03 23:00
 • Redaktionen
De i regel mest lönsamma nyemissionerna att investera i är de offensiva nyemissionerna, för produktlansering och för expansion. Nu har vi en sådan i ett snabbväxande Aktietorgsbolag.

Axonkids snabba tillväxt bygger på säkra och lättinstallerade bilbarnstolar som grundas på den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast. Tillväxten har möjliggjorts av säkerhetstänkandet hos konsumenterna på hemmamarknaden men även utomlands har ett stort intresse visats för bolagets bilbarnstolar. När insikten om ökad säkerhet med bakåtvända bilbarnstolar växer utomlands, kommer Axonkids att få tillgång till en stor marknad. Bolaget har redan en växande försäljning i andra länder. Förutom i Sverige är Axokid ett etablerat varumärke i Tyskland, Polen, Spanien samt Storbritannien.

Axokids är ett ledande varumärke inom bakåtvända bilbarnstolar, vilka enligt samtliga studier visar sig vara 5 gånger säkrare än att sitta framåtvänt. Den nya europeiska standarden kräver att barnet sitter bakåtvänt fram till 3 års ålder. I USA börjar vissa delstater lagstifta om att barnen skall sitta bakåtvänt fram till 2 års ålder. Lagstiftningen talar för att efterfrågan på bolagets produkter fortsätter att öka i en snabb takt.
Utöver säkerhetsaspekten arbetar Axonkids mycket med att produkterna ska vara lätta att installera och användarvänliga. Där utmärker sig bolagets produkter i konkurrensen.
Just nu genomför bolaget en nyemission som ska bringa in 8,25 MSEK före emissionskostnader. Emissionskursen ligger på 5,50 kronor vilket betyder att det är möjligt att investera i bolaget till den lägsta aktiekursen på flera år. Detta trots att bolaget har vuxit snabbt under de senaste åren.
Den rullande 12 månaders omsättningen ligger runt 40 Mkr. Styrelsen har uttryckt en målsättning med att öka omsättningen med 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år samt leverera en rörelsemarginal på 10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen mätt över en konjunkturcykel.
Målsättningen är blygsam jämfört med vad bolaget har presterat hittills. Omsättningstillväxten hittills i år uppgår till ca. 80 procent. Det är försäljningen i Europa som ligger bakom den stora omsättningstillväxten. Under förra året var samma siffra 21 procent. Det borde finnas goda förutsättningar för att bolaget ska överträffa sina tillväxtmål under de närmaste åren nu när försäljningen utomlands tar fart.
En bilbarnstol har en normal produktlivscykel på 10-15 år. Det kommer nya bilmodeller, nya lagar och nya trender som gör att man med jämna mellanrum behöver ta fram nya modeller av bilbarnstolar. Framtagandet av en ny produktserie inklusive nya verktyg för tillverkning tar ofta tre till fyra år, vilket innebar att bolagets äldsta produkter inom något år kommit i det stadiet att de behöver moderniseras, vilket leder till investeringar i produktutveckling och produktionsverktyg. Merparten av emissionslikviden kommer att användas för produktutveckling.
Till emissionskursen på 5,50 kronor värderas bolaget till 45 MSEK pre money samt 53 MSEK post money. Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills är det en ohållbart låg värdering. Omsättningen under 2017 kommer sannolikt att överträffa nuvarande post money värderingen vilket ger P/S-tal under 1. Även om tillväxttakten avtar finns det en betydande uppvärderingspotential i aktien.
Axonkids är en investering som framför allt passar investerare som söker de mer stabila småbolagsinvesteringarna. Bolag som Axonkids glöms lätt bort när marknaden jagar förhoppningsbolag. I längden blundar dock inte investerarna för bolag som kan ge en hög avkastning och Axonkids går från klarhet till klarhet.
Bolagets resa hittills har präglats av investeringar och självklart ett negativt resultat. Nu är emellertid positiva siffror inte långt bort. Andra kvartalet 2016 var bolagets första lönsamma kvartal. Bolaget investerar fortfarande i utveckling vilket är huvudanledningen till den pågående nyemissionen. I takt med att omsättningen växer kommer investeringarnas effekt på resultatet att märkas allt mindre. Utifrån investeringsperspektiv befinner sig bolaget i ett intressant skede som är ofta det mest intressanta skedet att investera i, d.v.s. skedet innan vinsterna börjar komma. Förhoppningsfasen är mer eller mindre förbi.
Axonkids är fortfarande en liten aktör i bilbarnstolsmarknaden. I Sverige ligger marknadsandelen på cirka 8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan den är under 1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i Tyskland, Spanien och Storbritannien. Det innebär att tillväxtpotentialen är stor. Även i Sverige men framför allt på bolagets andra marknader. Axonkids befinner sig fortfarande tidigt i tillväxtstadiet. Bolaget märker ökat intresse för bakåtvända bilbarnstolar och planerar en etablering på den amerikanska marknaden, dock först när den nya produktplattformen är klar, vilket innebär runt 2019. Sedan tidigare finns bolaget även i Kina men har bytt distributör då tidigare distributören inte motsvarade förväntningarna.
Säkerhetsmedvetenheten ökar i samtliga länder. Den nya europeiska standarden, R 129 (I-size), anger att barn skall åka bakåtvänt till och med att barnet är 15 månader. Kina har just infört lagkrav på bilbarnstolar. Kalifornien, Pennsylvania, Oklahoma och New Jersey kommer att lagstifta om bakåtvända stolar för barn upp till 2 års ålder. New York beräknas följa inom kort.
Aktien är en möjlig kursdubblare på ett års sikt. Framför allt är det en småbolagsaktie som kan läggas i en portfölj långsiktigt. Det är en bra krydda med en ovanligt väl avvägd balans mellan risk och potential. För en investerare som söker en småbolagsaktie med tillväxtpotential under flera år utan att behöva ta den sedvanliga risken som ofta är förknippad med utvecklingsbolag, är Axonkids en given investering. Utöver att ha visat upp förmåga att kunna ta marknadsandelar och växa internationellt, bör man komma ihåg att efterfrågan drivs av lagkrav och förstås föräldrarnas ökade insikt om vikten av rätt skydd för barnen i bilen.
Nyemissionen som bolaget genomför är en företrädesemission. Man kan även teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Vill man vara säker på att kunna få tag på aktier till emissionskursen 5,50, kan man köpa teckningsrätter som är billiga. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Läs mer om Axonkids på Aktietorgets bolagssida.

 

 

 

 
ads

Tips